Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 44 năm 2023
Lượt xem: 316

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 44 năm 2023 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 44

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.307 tấn, lũy kế 61.487 tấn, đạt 88,73% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 230 tấn, lũy kế 10.458 tấn, đạt 85,72% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 93,46 ha rừng, lũy kế 3.700,2 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 962,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 35.890 tỷ đồng, bằng 70,23% KH, bằng 90,7% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 03/11/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 3.683/6.601  tỷ đồng, bằng 56%KH, trong đó đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 3.593/5.341 tỷ đồng, bằng 67%KH (không bao gồm nguồn tăng thu, thuế phí và nguồn khai thác khoáng sản).

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 846,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 31.984 đồng, bằng 92,98% KH, tăng 21,6% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần tăng so với tuần trước chủ yếu do phát sinh nhập khẩu điện năng và giá trị quá cảnh hàng linh kiện điện tử trong tuần tăng mạnh so với tuần trước. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành duy trì trung bình khoảng 371 xe/ngày trong đó xe xuất khẩu 55 xe/ngày. Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc...; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng than cốc, phân bón nhập khẩu.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 42,06 triệu USD; lũy kế đạt 1.741,40 triệu USD, bằng 34,83% KH, bằng 96,2% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt 91.851 lượt, giảm 1% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa 78.782 lượt, khách quốc tế 13.069 lượt (khách đi trong ngày là 36.161 lượt, khách lưu trú qua đêm là 55.690 lượt). Lũy kế năm đạt 6.741.934 lượt, gấp 1,75 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022, đạt 112% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 284 tỷ đồng, giảm 1% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 61 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 20.610 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (13.532 tỷ đồng), đạt 100% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 5.945 tỷ đồng (tăng 231 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 69,59% dự toán Trung ương giao, bằng 49,55% dự toán tỉnh giao, bằng 97,04% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 179,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 19.627 tỷ đồng, bằng 126,4% dự toán Trung ương giao, bằng 108,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 133,3% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 290,3 tỷ đồng, lũy kế 13.993 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán Trung ương giao, bằng 77,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 119,4% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 03/11/2023 là 62.023 tỷ đồng, tăng 4.825 tỷ đồng (8,44%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.332 tỷ đồng, tăng 3.347 tỷ đồng (+8,17%) so với 31/12/2022. Chiếm 71,4% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác: 17.691 tỷ đồng, tăng 1.479 tỷ đồng (+9,12%). Tổng dư nợ 54.576 tỷ đồng, tăng 4.903 tỷ đồng (+9,87%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,63%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 16 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 90 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 569 doanh nghiệp và 48 đơn vị trực thuộc, tăng 2,6% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.413 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 510 doanh nghiệp, tăng 22,9% so CK; giải thể 76 doanh nghiệp, tăng 20,6% so với CK; hoạt động trở lại 269 doanh nghiệp.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.221 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 95.266 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 892 đơn vị trực thuộc (tăng 6,4% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.834 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo tổ chức Lễ tuyên dương Khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2023. Tăng cường công tác truyền thông trong ngành giáo dục. Hướng dẫn thực hiện báo cáo sức khỏe học sinh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành năm học 2023-2024.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tiếp tục tham gia thi đấu Giải vô địch cờ vua thế giới năm 2023 tại Ai Cập; Giải vô địch cử tạ các CLB quốc gia đạt 04HCV, 03HCB, 02HCĐ. Tổ chức 01 giải thể trong tỉnh: Giải bóng đá nhi đồng tỉnh Lào Cai.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 94 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 4.176 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai có tân Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Lào Cai: Bắt giữ 1 đối tượng mua bán hơn 4kg thuốc phiện; Tập trung chống buôn lậu dịp cao điểm cuối năm; Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 60 của Tỉnh ủy Lào Cai; Thông tin chính thức về Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 năm 2023; Lào Cai: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 39 kg pháo,... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Tăng nhiều đôi tàu du lịch tới Sa Pa; Khó khăn khôi phục nghề truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự:

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 06 vụ vi phạm về trật tự xã hội (tăng 02 vụ so với tuần trước). Phát hiện 32 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 02 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Văn Bàn, Bát Xát (giảm 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 05 người bị thương. Lũy kế đến ngày 28/10/2023, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 78 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 14 =29%, số người chết tăng 8= 36%, số người bị thương tăng 28=56%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 44

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Đi công tác nước ngoài;

(2) Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thực hiện quy chế phối hợp với UBKT cấp ủy địa phương giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(3) Tiếp công dân;

(4) Thăm, nắm tình hình cơ sở tại xã Cốc Mỳ;

(5) Kiểm tra việc thực hiện QCDC và công tác tôn giáo;

(6) Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”; (7) Hội thảo khoa học cấp Bộ do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham dự kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề kết quả thực hiện đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Dự hội nghị do Trung ương tổ chức: Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện KH thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của TTgCP về tăng cường công tác PCCC trong tình mới;

(3) Họp thường kỳ Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 11/2023; (4) Dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản (Meet Japan) năm 2023;

(5) Tổ chức Hội nghị, cuộc họp: Hội nghị trực tuyến về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất;

(6) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai lần thứ VI; Hội nghị bồi dưỡng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Hội nghị tổng kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ II;

(7) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 45

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Đi công tác nước ngoài;

(2) Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

(3) Làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham dự kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) và các điều kiện tổ chức kỳ họp theo quy định. Tiếp tục chỉnh sửa chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (2) Tham gia Hội nghị, sự kiện trong, ngoài tỉnh: Dự ngày hội "Đại đoàn kết dân tộc" năm 2023; (3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1