Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 40 năm 2023
Lượt xem: 255

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 40 năm 2023 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 40

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 102% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.290 tấn, lũy kế 56.290 tấn, đạt 81,23% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 230 tấn, lũy kế 9.530 tấn, đạt 76,23% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 437,55 ha rừng, lũy kế 3.289,94 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 957,3 tỷ đồng (giảm 5,1 tỷ đồng so với tuần trước); lũy kế đạt 32.457 tỷ đồng, bằng 63,52% KH, bằng 91% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 06/10/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 3.466/6.560 tỷ đồng, bằng 56% KH, trong đó Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao đạt 3.397/5.341 tỷ đồng, bằng 64% KH (không bao gồm nguồn tăng thu, thuế phí và nguồn khai thác khoáng sản).

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 826,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 28.837 đồng, bằng 83,83% KH, tăng 16,5% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm so với tuần trước, chủ yếu do lượng hàng sầu riêng xuất khẩu và lượng phốt pho vàng xuất chuyển cửa khẩu giảm mạnh. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu duy trì trung bình khoảng 321 xe/ngày, trong đó xe xuất khẩu là 46 xe/ngày. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng phân bón nhập khẩu.          

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 60,43 triệu USD; lũy kế đạt 1.549,05 triệu USD, bằng 30,98% KH, bằng 93,5% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch trong tuần đạt 82.076 lượt, giảm 40% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa đạt 70.903 lượt, khách quốc tế đạt 11.173 lượt (khách đi trong ngày là 31.817 lượt, khách lưu trú qua đêm là 50.259 lượt). Tính lũy kế năm đạt 6.381.981 lượt (Trong đó: khách du lịch nội địa đạt 5.980.410 lượt, khách quốc tế đạt 401.571 lượt), gấp 1,79 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022, đạt 105% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 255 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 54 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 19.501 tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022, đạt 95% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 5.237 tỷ đồng (tăng 160 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 61,3% dự toán Trung ương giao, bằng 43,6% dự toán tỉnh giao, bằng 85,5% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần đạt 854,9 tỷ, lũy kế đạt 19.038 tỷ đồng, bằng 122,6% dự toán Trung ương giao, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 129,3% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 249,8 tỷ đồng, lũy kế 12.933 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán Trung ương giao, bằng 71,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 134,4% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 06/10/2023 là 62.366 tỷ đồng, tăng 5.169 tỷ đồng (9,04%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 43.991 tỷ đồng, tăng 3.006 tỷ đồng (7,33%), chiếm 70,5% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác là 18.375 tỷ đồng, tăng 2.163 tỷ đồng (13,34%). Tổng dư nợ 54.084 tỷ đồng, tăng 4.411 tỷ đồng (8,88%). Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,4%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 10 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 33 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 523 doanh nghiệp và 45 đơn vị trực thuộc, tăng 2,7% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.072 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 561 doanh nghiệp, tăng 12,9% so CK; giải thể 151 doanh nghiệp, tăng 46,6% so với CK; hoạt động trở lại 317 doanh nghiệp, tăng 2,6% so với CK.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.175 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) với tổng vốn đăng ký 94.925 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 889 đơn vị trực thuộc. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.800 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức thi chọn đội tuyển HSGQG năm học 2023-2024 (vòng 2) (10/2023); Làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính Phủ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; Tổ chức Giao lưu học sinh dân tộc thiểu số “Chúng em vừa giỏi tiếng Việt, vừa giỏi tiếng mẹ đẻ, tuyên truyền về quyền trẻ em”.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập; Tiếp tục tham gia thi đấu Giải wushu các đội mạnh Quốc gia năm 2023; Hoàn thành tổ chức Giải vô địch cầu lông mở rộng tranh Cup 3 sao, thu hút gần 100 vận động viên của 10 đoàn đến từ các câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 89 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 3.797 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai sau 32 năm tái lập tỉnh (Lào Cai - sức sống mới; Lào Cai sau 32 năm tái lập tỉnh - điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Thành phố Lào Cai phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị; Lào Cai vùng đất biên cương; 32 năm tái lập tỉnh: Từ “đáy nghèo” đến “cực tăng trưởng”…); Hướng đi nào cho du lịch Bát Xát;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Lào Cai đón lượng khách du lịch cao nhất từ trước đến nay; Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai đi thăm quan học hỏi và xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 01 lao động của tỉnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, luỹ kế lao động của tỉnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài 169 lao động. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 07 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 04 vụ vi phạm về trật tự xã hội (tăng 02 vụ so với tuần trước). Phát hiện 51 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường (tăng 08 vụ so với tuần trước); 04 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại thành phố Lào Cai, Văn Bàn (tăng 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, làm 03 ngời bị thương. Lũy kế đến ngày 6/10/2023, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông làm 29 người chết, 71 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 13=29%, số người chết tăng 11=61%, số người bị thương tăng 22=45%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 40

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tại Hà Nội;

(2) Thăm nắm tình hình cơ sở tại thị xã Sa Pa;

(3) Dự Hội thi “Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ”.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; tổng hợp báo cáo giám sát việc thực hiện Luật Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát qua báo cáo, chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù có thời hạn, chung thân, tử hình trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025”; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội.. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương tổ chức: Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

(3) Chủ trì, tổ chức làm việc các đơn vị: Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tập đoàn T&T;

(4) Họp thường kỳ Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2023;

(5) Dự khai mạc Cuộc thi báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 41

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

(2) Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII;

(3) Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nghị quyết số 29-NQ/TW; (4) Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại;

(5) Hội nghị trực tuyến sửa đổi Quy định 171;

(6) Thăm một số mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân tại huyện Bắc Hà;

(7) Hội nghị Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023;

(8) Làm việc với BCSĐ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

(9) Làm việc với Đoàn công tác Học viện Quốc phòng;

(10) Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(11) Dự kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam;

(12) Dự gặp mặt ngày truyền thống cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy;

(13) Dự các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát qua báo cáo, chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù có thời hạn, chung thân, tử hình trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả giám sát về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Tham gia Hội nghị, sự kiến trên địa bàn tỉnh: Lễ Khai giảng Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024; Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023; Dự các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng;

(3) Tổ chức một số cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các ngành, lĩnh vực, địa phương;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1