Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 01 năm 2024
Lượt xem: 179

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 1 năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 1

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 10.000 ha cây lúa; tổng nhu cầu giống: 440 tấn (thuần 350 tấn tương đương 7.000 ha, lai 90 tấn tương đương 3.000 ha). Gieo trồng dự kiến khoảng 10.200 ha ngô; thời vụ gieo trồng vùng thấp từ trung tuần tháng 2, tháng 3; Tổng nhu cầu giống khoảng 204 tấn giống các loại. Sản lượng thịt hơi thực hiện trong tuần đạt 1.220 tấn, lũy kế 1.220 tấn, đạt 1,65% KH. Sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 220 tấn, lũy kế 220 tấn, đạt 1,73% KH. Tổng số cây giống gieo ươn năm 2023 chuyển sang là 21,4 triệu cây, 2024 sản xuất khoảng 8 triệu cây giống các loại. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 5,7 km đường giao thông nông thôn, lũy kế làm được 5,7 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 940 tỷ đồng, lũy kế đạt 940 tỷ đồng, bằng 1,8 % KH, bằng 102,84% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Giá trị giải ngân thực tế đạt 4.899/5.623 tỷ đồng, bằng 87%KH (tăng 172 tỷ so với tuần trước). Đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 5.240/5.341 tỷ đồng, bằng 98%KH .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 790 tỷ đồng, lũy kế đạt 790 đồng, bằng 2,03% KH, bằng 102,8% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra bình thường: (i) Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; ,nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu duy trì trung bình khoảng 270 xe/ngày, trong đó lượng xe chở hàng nhập khẩu gấp 2,4 lần lượng xe chở hàng xuất khẩu. (ii) Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt: Hoạt động thông quan diễn duy trì với 04-06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng than cốc nhập khẩu. (iii) Tại các cửa khẩu phụ: tiếp tục không phát sinh hoạt động thông quan.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 8,23 triệu USD; lũy kế đạt 8,23 triệu USD, bằng 0,18% KH, bằng 96,5% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 191.935 lượt, tăng 90% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 167.380 lượt, khách quốc tế: 24.555 lượt (khách đi trong ngày là 76.641 lượt, khách lưu trú qua đêm là 115.294 lượt). Tính lũy kế năm đạt 385.547 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 317.693 lượt, khách quốc tế: 67.854 lượt (khách đi trong ngày là 148.992 lượt, khách lưu trú qua đêm là 236.555 lượt), đạt 4,5% so với kế hoạch năm 2024 (8.500.000 lượt).

Tổng thu từ khách du lịch đạt 583 tỷ đồng, tăng 72% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 110 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 1.224 tỷ đồng, đạt 4,5% so với kế hoạch năm 2024 (27.200 tỷ đồng).

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 52 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán Trung ương giao, bằng 0,4% dự toán tỉnh giao, bằng 43,7% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 973,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 973,2 tỷ đồng, bằng 5,9 % dự toán Trung ương giao, bằng 5,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,8% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 25,07 tỷ đồng, lũy kế 25,07 tỷ đồng, bằng 0,1% dự toán Trung ương giao, bằng 0,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 40,7% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 45.861 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng (+1,82%)so với 31/12/2023. Chiếm 70,4% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 05/01/2024: 56.585 tỷ đồng, tăng 1.176 tỷ đồng (+2,12%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 448 tỷ đồng, chiếm 0,86% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTsM ở ngưỡng an toàn: 0,97%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 21 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 139 tỷ đồng. Đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 21 doanh nghiệp (tăng 23,5% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 139 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 304 doanh nghiệp (tăng 22,6% so CK); giải thể 02 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 60 doanh nghiệp.

Đến ngày 05/01/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.358 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 96.663 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 903 đơn vị trực thuộc (tăng 6,7% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.912 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác PCGD, XMC cấp tỉnh năm 2023. Chỉ đạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo nhiệm vụ chuyển biến nổi bật lĩnh vực GDTX và công tác HSSV. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của giáo viên, học sinh; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị dạy học; công tác nội trú, bán trú, an ninh, an toàn trường học đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2022 và năm 2023 tại huyện Bát Xát, huyện Mường Khương và thành phố Lào Cai.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Hoàn thành tham gia Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á tại UAE đạt 01 HCV,  02 HCB.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 81 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 81 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Đề xuất 25.000 đồng/ô tô con/lượt qua tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đi Sa Pa; Lào Cai: Công bố quyết định thành lập Sở Xây dựng; Xuất nhập khẩu nông sản nhộn nhịp qua cửa khẩu Lào Cai; Lào Cai: Lào Cai: Ngành Công Thương tích cực chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; Tăng hợp tác giữa các địa phương của Lào Cai và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc; Lào Cai hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Lào Cai tổ chức chuỗi sự kiện chào đón năm 2024; Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng; Lào Cai: Tổng thu từ du lịch dịp Tết Dương lịch 2024 đạt gần 500 tỷ đồng; Fansipan lung linh đêm hội hoa đăng mừng Lễ vía Đức Phật A Di Đà; Lào Cai đón trên 155.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024; Cửa khẩu Lào Cai đông nghịt khách từ tinh mơ ngày đầu nghỉ Tết; Sa Pa đón đoàn du khách đầu tiên năm 2024...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 01 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc, lũy kế 07 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài. 

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 07 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 01 vụ/01 đối tượng nhập cảnh trái phép , đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Phối hợp, tiếp nhận 385 công dân theo yêu cầu của Cục Lãnh sự (Bộ ngoại giao Việt Nam) về việc tiếp nhận, sơ tán công dân bị mắc kẹt tại Myanmar do Trung Quốc bàn giao, trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 06 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 02 vụ so với tuần trước). Phát hiện 20 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 07 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, trong đó thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng mỗi nơi 02 vụ, Văn Bàn 01 vụ (tăng 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, làm 03 người bị thương. Lũy kế đến ngày 05/01/2024, toàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 03 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 3 =300%, số người chết tăng 2 = 200%, số người bị thương tăng 2=200%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 1

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024;

(2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;

(3) Tổng kết Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo, QCDC năm 2023;

(4) Nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo một số quy hoạch, dự án;

(5) Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương;

(6) Tổng kết công tác công đoàn năm 2023;

(7) Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương;

(8) Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND giải Diên Hồng lần thứ 2;

(9) Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh;

(10) Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023;

(11) Hội nghị tổng kết công tác xay dựng Đảng năm 2023;

(12) Lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập 75 năm thành đảng tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương và các tổ chức nước ngoài tổ chức;

(3) Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024;

(4) Tham dự hội nghị tổng kết của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

(5) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và tham gia các hoạt động khác do Trung ương và địa phương tổ chức. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 2

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;

(2) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023;

(3) Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2023;

(4) Hội nghị tổng kết công tác Hội Phụ nữ năm 2023;

(5) Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Đảng ủy Khôi Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh;

(6) Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính và hoạt động của BCĐ PCTNTC cấp tỉnh năm 2023;

(7) Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”;

(8) Nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo Đề án lễ hội Sông Hông và công tác chuẩn bị chuyến công tác đoàn đại biểu tỉnh làm việc tại Vân Nam;

(9) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(10) Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; tổ chức giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” tại một số cơ quan, địa phương. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp 17 HĐND tỉnh. Tiếp tuc tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung: (1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1