Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 241
CTTĐT - Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai vừa có Thông báo số 3273-TB/TU ngày 22/01/2024 về Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2024.

1. Thời gian tiếp công dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng (bắt đầu từ 08 giờ 00 phút), nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì việc tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Trường hợp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bận việc đột xuất, Tỉnh ủy sẽ có Thông báo để các tổ chức, công dân được biết.

2. Địa điểm tiếp dân

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lào Cai, địa chỉ: Đường 1 tháng 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thành phần tham gia

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh: Đồng chí Trưởng ban và 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố.

Tại điểm cầu Tiếp công dân huyện, thị xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

4. Tổ chức thực hiện

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết đối với những nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nhưng công dân vẫn còn có ý kiến; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 23 hằng tháng (trong đó cần đánh giá rõ kết quả xử lý, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan; đề xuất việc tiếp công dân và nội dung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân).

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 của Tỉnh ủy; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2984-TB/TU ngày 27/9/2023; Hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và các quy định khác có liên quan để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp công dân./.

CTTĐT
  • GIỚI THIỆU LÀO CAI
    (20/07/2023)
  • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
    (20/07/2023)
  • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
    (22/12/2022)
  • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
    (15/12/2022)
  • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
    (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1