Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 12/2023
Lượt xem: 226
CTTĐT - Thường trực Tỉnh ủy vừa có văn bản sô 2226-CV/TU ngày 25/12/2023 về việc thông báo lịch tiếp công dâncủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnhtrong tháng 12/2023.

Theo đó, Thực hiện Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2023 (thứ Tư).

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết đối với những nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trước Phiên tiếp công dân tháng 12/2023 nhưng đến nay công dân còn có ý kiến; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trong ngày 26/12/2023. 

(Lưu ý: Báo cáo cần phân tích, đánh giá kết quả xem xét, xử lý, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ đó, đề xuất việc tiếp công dân; nội dung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân).

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp dân theo quy định.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự tiếp công dân bảo đảm về thời gian, địa điểm, thành phần. Riêng UBND các huyện, thị xã tham dự tiếp công dân theo hình thức trực tuyến./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1