Lịch làm việc của Thường trực Đoàn ĐBQH & HĐND tuần 02 năm 2024
Lượt xem: 185

Ngày/tháng

Đ/c: Đặng Xuân Phong
Bí thư Tỉnh Uỷ

Đ/c: Vũ Xuân Cường
CT HĐND

Đ/c: Vũ Văn Cài
PCT

Đ/c: Lý Bình Minh
PCT

Đ/c: Sùng A Lềnh
Phó ĐBQH

Thứ 2
(15/01/2024)

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội

07:30-11:30
Theo lịch của Tỉnh ủy

07:30-11:30
Làm việc tại cơ quan

07:00-11:00
Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội
24A-000.00

14:00-17:00
Chủ trì tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh

14:00-17:00
Chủ trì tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh

14:00-17:00
Chủ trì tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh

Thứ 3
(16/01/2024)

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội

07:30-17:00
Theo lịch của Tỉnh ủy
Trụ sở Tỉnh ủy

07:30-17:00
Làm việc tại cơ quan
Trụ sở HĐND tỉnh

14:00-17:00
Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội
24A-000.00

Thứ 4
(17/01/2024)

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội

07:30-17:00
Theo lịch của Tỉnh ủy
Trụ sở Tỉnh ủy

07:30-17:00
Làm việc tại cơ quan
Trụ sở HĐND tỉnh

07:30-16:30
Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội
24A-000.00

Thứ 5
(18/01/2024)

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội

07:30-17:00
Theo lịch của Tỉnh ủy
Trụ sở Tỉnh ủy

07:30-17:00
Làm việc tại cơ quan
Trụ sở HĐND tỉnh

07:30-16:30
Làm việc tại cơ quan

Dự kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội- Hà Nội
24A-000.00

Thứ 6
(19/01/2024)

Theo lịch của Tỉnh ủy

07:30-17:00
Theo lịch của Tỉnh ủy
Trụ sở Tỉnh ủy

07:30-17:00
Làm việc tại cơ quan
Trụ sở HĐND tỉnh

07:30-16:30
Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7
(20/01/2024)

08:00-17:00
Tham gia tiếp đón và làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ
tỉnh Lào Cai

08:00-17:00
Tham gia tiếp đón và làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ
tỉnh Lào Cai

07:30-16:30
NGHỈ

Chủ nhật
(21/01/2024)

08:00-17:00
Tham gia tiếp đón và làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ
tỉnh Lào Cai

08:00-17:00
Tham gia tiếp đón và làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ
tỉnh Lào Cai

07:30-16:30
NGHỈ


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1