Kế hoạch phát triển các KCN mới trên địa bàn đến năm 2030 (thực hiện đến tháng 5 năm 2023)
Lượt xem: 1165

1. Các KCN dự kiến thành lập mới theo kế hoạch đã được phê duyệt

Theo Kế hoạch 358/KH-UBND ngày 28/10/2022 về việc phát triển các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030, dự kiến sẽ hình thành thêm 04 khu công nghiệp (KCN) mới gồm:

STT

Tên KCN

Diện tích (ha)

Hoàn thành thủ tục đầu tư HTKT

Hoàn thành đi vào hoạt động

Nhu cầu đầu tư HTKT (tỷ đồng)

Giá trị SXCN (giá SS2010, tỷ đồng/năm)

Nhu cầu lao động (người)

1

Bản Qua

107

2022

2024

669

6000-8.200

1.500

2

Cốc Mỳ

897

2023

2025

6.997

25.000 – 30.000

8.000

3

Cam Cọn (GĐ1)

100

2024

2026

925

5.000-6.000

1.500

4

Võ Lao (GĐ1)

200

2025

2027

1.704

12.000-15.000

2.200

2. Ttiến độ triển khai lập quy hoạch xây dựng các KCN mới

- Đối với KCN Bản Qua, huyện Bát Xát: UBND tỉnh đã báo cáo Bộ KH&ĐT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng KCN Gia công chế biến, đóng gói hàng hóa XNK Bản Qua (107ha). Sau khi được chấp thuận, Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và tạo mặt bằng để kêu gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp. Dự kiến KCN đưa vào hoạt động trước năm 2025.

- Đối với KCN Cam Cọn – Bảo Yên (giai đoạn I: 100ha): Hiện Quy hoạch chung xây dựng và Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch dọc sông Hồng kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà – Tân An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 16/02/2023, trong đó đã có vị trí dự kiến xây dựng KCN Cam Cọn – Bảo Yên, diện tích dự kiến 100ha. Đủ điều kiện để thực hiện lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cam Cọn – Bảo Yên. Hiện Ban đang báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giao danh mục lập Quy hoạch trong năm 2023.

- Đối với KCN Võ Lao – Văn Bàn (giai đoạn I: 200ha):

Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Võ Lao hiện đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vậy, sau khi được phê duyệt, Ban Quản lý báo cáo UBND tỉnh giao danh mục lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Võ Lao, Văn Bàn cho Ban thực hiện trong năm 2023.

- Đối với Khu công nghiệp Cốc Mỳ -Trịnh Tường (giai đoạn I: 500ha):

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có bổ sung Quy hoạch KCN Cốc Mỳ - Trịnh Tường, do vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh, Ban sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét giao danh mục nghiên cứu lập quy hoạch phân khu KCN Cốc Mỳ - Trịnh Tường, thực hiện trong năm 2023 để đảm bảo tiến độ thành lập các KCN mà UBND tỉnh đã phê duyệt tại Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 28/10/2022 về việc phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1