Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 1810
CTTĐT - Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04 /12/ 2020 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Lào Cai. Theo đó một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%, tăng trên 3,45 điểm % so với năm 2020

2. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp 11,9%; Công nghiệp - xây dựng 47,7%; Dịch vụ 40,4%.

3. GRDP bình quân đầu người: 83,4 triệu đồng/năm, bằng 109,4% so với năm 2020.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 44.500 tỷ đồng, bằng 108,5% so với năm 2020.

5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.500 tỷ đồng, bằng 117,28% so với năm 2020

6. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác: 84 triệu đồng, bằng 104,9% so với năm 2020

7. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) trên 40.400 tỷ đồng, bằng 110,7% so với năm 2020

8. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 5 triệu lượt, bằng 250% so với năm 2020; doanh thu du lịch trên 16.000 tỷ đồng, bằng 254% so với năm 2020.

9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 28.800 tỷ đồng, bằng 112,9% so với năm 2020; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu: 4,6 tỷ USD, bằng 137,5% so với năm 2020.

10. Tỷ lệ đô thị hóa: 28%.

11. Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đạt 59/127 xã, bằng 46,46% tổng số xã trên địa bàn; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

12. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 96,9%.

13. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 64,9%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%.

14. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 43,4 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân đạt 13 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi dưới

31,7%, thể cân nặng trên tuổi dưới 16,9%.

15. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1-1,2%.

16. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hàng năm đạt 3%/năm .

17. Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm 13.500 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65,8%

18. Tỷ lệ phủ BHYT 98,5%

19. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 83,5%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 76%.

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 56,82%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 95%;

22. Tỷ lệ vụ án được điều tra, khám phá đạt trên 80%.

23. Tỷ lệ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá đạt trên 90%.

24. Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 60%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 25%.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1