Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020
Lượt xem: 4244
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 như sau:

Tổng số: 25 chỉ tiêu.

a) Các chỉ tiêu kinh tế: 12 chỉ tiêu

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 10%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng, tăng 13,4% so ước thực hiện năm 2019.

(3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 12%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 43,5%.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 40.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so ước thực hiện năm 2019.

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 340 nghìn tấn, tăng 2,78% so ước thực hiện năm 2019.

(6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng, tăng 6,5% so ước thực hiện năm 2019.

(7) Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới lũy kế hết 2020 đạt 55 xã, bằng 38,5% tổng số xã trên địa bàn.

(8) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) đạt 36.180 tỷ đồng, tăng 10% so ước thực hiện năm 2019.

(9) Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn 4.600 triệu USD, tăng 24,3% so ước thực hiện năm 2019.

(10) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 28.800 tỷ đồng, tăng 12,9 % so với năm 2019.

(11) Tổng lượng khách du lịch: 5.500 nghìn lượt khách, tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2019.

(12) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.300 tỷ đồng, tăng 14,5% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019.

b) Các chỉ tiêu xã hội: 7 chỉ tiêu

(13) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 62,5%.

(14) Tạo việc làm mới trong năm: 13.000 lao động.

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, trong đó qua đào tạo nghề 55%.

(16) Tỷ lệ giảm nghèo trong năm 3%.

(17) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%.

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 18%.

(19) Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99%.

(20) Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 83%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 75%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt 95%; Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt 80%.

c) Về môi trường: 03 chỉ tiêu

(21) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 56%, tăng 0,5% so với năm 2019.

(22) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99%, Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.

(23) Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 81%; Tỷ lệ lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đạt 95%.

d) Về phát triển chính quyền điện tử: 01 chỉ tiêu

(24) Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 20%; Tỷ lệ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 30%; Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 41%; trong đó dịch vụ công mức độ 4 đạt 30%.

e) Về an ninh quốc phòng: 02 chỉ tiêu

(25) Tỷ lệ vụ án được điều tra, khám phá đạt trên 75%.

(26) Tỷ lệ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá đạt trên 90%.

Như vậy hết năm 2020, hoàn thành toàn diện 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV và các chỉ tiêu chính của 4 chương trình 19 Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó có 21 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội thì 12 chỉ tiêu vượt KH, 09 chỉ tiêu đạt 100% KH./.
CTTĐT
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1