Danh bạ thư điện tử các đơn vị, tổ chức, đoàn thể tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 13412

Số TT

Tên các Đơn vị

Địa chỉ hộp thư liên hệ

I/

KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG:

 

1.         

Văn phòng tỉnh Ủy

contact-tinhuy@laocai.gov.vn

2.         

Ban Tổ chức tỉnh Ủy

contact-btctu@laocai.gov.vn

3.         

Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy

contact-btgtu@laocai.gov.vn

4.         

Ban Dân vận dân tộc

contact-bdvdt@laocai.gov.vn

5.         

Ủy ban kiểm tra tỉnh Ủy

contact-ubkttu@laocai.gov.vn

6.         

Đảng Ủy khối cơ quan dân chính Đảng

contact-dudcd@laocai.gov.vn

7.         

Trường Chính trị tỉnh

contact-tct@laocai.gov.vn

8.         

Báo Lào Cai

contact-blc@laocai.gov.vn

9.         

Thành Ủy Lào Cai

contact-tulaocai@laocai.gov.vn

10.       

Huyện Ủy Bảo Thắng

contact-hubaothang@laocai.gov.vn

11.       

Huyện Ủy Bảo Yên

contact-hubaoyen@laocai.gov.vn

12.       

Huyện Ủy Văn Bàn

contact-huvanban@laocai.gov.vn

13.       

Huyện Ủy Sa Pa

contact-husapa@laocai.gov.vn

14.       

Huyện Ủy Bát Xát

contact-hubatxat@laocai.gov.vn

15.       

Huyện Ủy Mường Khương

contact-humkhuong@laocai.gov.vn

16.       

Huyện Ủy Bắc Hà

contact-hubacha@laocai.gov.vn

17.       

Huyện Ủy Si Ma Cai

contact-husimacai@laocai.gov.vn

II/

KHỐI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN:

 

A.

UBND tỉnh:

 

18.       

Văn phòng UBND tỉnh

contact-ubnd@laocai.gov.vn

B.

HĐND và Đoàn ĐB Quốc Hội:

 

19.       

Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội

contact-hdnd@laocai.gov.vn

20.       

Ban Kinh tế ngân sách

contact-banktns@laocai.gov.vn

21.       

Ban Văn hóa xã hội

contact-banvhxh@laocai.gov.vn

22.       

Ban Pháp chế

contact-banpc@laocai.gov.vn

23.       

Ban Dân tộc - HĐND

contact-bandt@laocai.gov.vn

C.

Các đơn vị sở, ngành:

 

24.       

Sở Công thương

contact-sct@laocai.gov.vn

25.       

Sở Khoa học công nghệ

contact-skhcn@laocai.gov.vn

26.       

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

contact-svhttdl@laocai.gov.vn

27.       

Sở Giáo dục đào tạo

contact-sgddt@laocai.gov.vn

28.       

Sở Xây dựng

contact-sxd@laocai.gov.vn

29.       

Sở Tài nguyên và Môi trường

contact-stnmt@laocai.gov.vn

30.       

Sở Y tế

contact-syt@laocai.gov.vn

31.       

Sở Giao thông vận tải

contact-sgtvt@laocai.gov.vn

32.       

Sở Tài chính

contact-stc@laocai.gov.vn

33.       

Sở Nông nghiệp & PTNT

contact-snnptnn@laocai.gov.vn

34.       

Sở Nội vụ

contact-snv@laocai.gov.vn

35.       

Sở Kế hoạch & Đầu tư

contact-skhdt@laocai.gov.vn

36.       

Sở Tư pháp

contact-stp@laocai.gov.vn

37.       

Sở Lao động - TBXH

contact-sldtbxh@laocai.gov.vn

38.       

Sở Ngoại vụ

contact-sngv@laocai.gov.vn

39.       

Sở Thông tin và Truyền thông

contact-stttt@laocai.gov.vn

40.       

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

contact-bchqs@laocai.gov.vn

41.       

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

contact-bchbp@laocai.gov.vn

42.       

Công an tỉnh

contact-can@laocai.gov.vn

43.       

Cục Hải quan

contact-chq@laocai.gov.vn

44.       

Chi cục Kiểm lâm

contact-cckl@laocai.gov.vn

45.       

Cục Thống kê

contact-ctk@laocai.gov.vn

46.       

Cục thuế

contact-ct@laocai.gov.vn

47.       

Thanh tra tỉnh

contact-tt@laocai.gov.vn

48.       

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh

contact-vks@laocai.gov.vn

49.       

Tòa án tỉnh

contact-ta@laocai.gov.vn

50.       

Trường TH Kinh tế Kỹ thuật tỉnh

contact-tthktkt@laocai.gov.vn

51.       

Trường Cao đẳng Sư phạm

contact-tcdsp@laocai.gov.vn

52.       

Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh

contact-tcnkt@laocai.gov.vn

53.       

Trường TH Y tế

contact-tthyt@laocai.gov.vn

54.       

Trung tâm CNTT&VTLào Cai

contact-ttcntt@laocai.gov.vn

55.       

Kho bạc nhà nước tỉnh

contact-kb@laocai.gov.vn

56.       

Ngân hàng nhà nước tỉnh

contact-nhnn@laocai.gov.vn

57.       

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

contact-dptth@laocai.gov.vn

58.       

Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu

contact-bqlktck@laocai.gov.vn

59.       

Ban Quản lý các cụm công nghiệp

contact-bqlcccn@laocai.gov.vn

60.       

Ban Quản lý Khu thương mại Kim Thành

contact-bqltmkt@laocai.gov.vn

61.       

Ban Dân tộc

contact-bdt@laocai.gov.vn

62.       

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

contact-vqghl@laocai.gov.vn

63.       

Liên hiệp Hội KH&KT

contact-lhhkhkt@laocai.gov.vn

64. TTXT Đầu tư thương mại và DL

contact-lcitp@laocai.gov.vn

D.

HĐND và UBND các huyện, thành phố:

 

64.       

Thành phố Lào Cai

contact-laocai@laocai.gov.vn

65.       

Huyện Bảo Thắng

contact-baothang@laocai.gov.vn

66.       

Huyện Bảo Yên

contact-baoyen@laocai.gov.vn

67.       

Huyện Văn Bàn

contact-vanban@laocai.gov.vn

68.       

Huyện Sa Pa

contact-sapa@laocai.gov.vn

69.       

Huyện Bát Xát

contact-batxat@laocai.gov.vn

70.       

Huyện Mường Khương

contact-muongkhuong@laocai.gov.vn

71.       

Huyện Bắc Hà

contact-bacha@laocai.gov.vn

72.       

Huyện Si Ma Cai

contact-simacai@laocai.gov.vn

III/

CÁC ĐOÀN THỂ:

 

73.       

Tỉnh Đoàn

contact-td@laocai.gov.vn

74.       

Hội Nông dân

contact-hnd@laocai.gov.vn

75.       

Hội cựu chiến binh

contact-hccb@laocai.gov.vn

76.       

Hội phụ nữ tỉnh

contact-hpn@laocai.gov.vn

77.       

Liên Đoàn lao động tỉnh

contact-ldld@laocai.gov.vn

78.       

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

contact-ubmttq@laocai.gov.vn

IV/

CÁC HỘI CHÍNH TRỊ, NGHỀ NGHIỆP:

 

79.       

Hội chữ thập đỏ

contact-hctd@laocai.gov.vn

80.       

Hội văn học nghệ thuật

contact-hvhnt@laocai.gov.vn

81.       

Hội doanh nghiệp trẻ

contact-hdnt@laocai.gov.vn

82.       

Hội người cao tuổi

contact-hnct@laocai.gov.vn

83.       

Hội khuyến học tỉnh

contact-hkh@laocai.gov.vn

84.       

Hội làm vườn

contact-hlv@laocai.gov.vn

85.       

Liên minh HTX, các DN vừa và nhỏ

contact-lmhtx@laocai.gov.vn

86.       

Quỹ hỗ trợ phát triển

contact-qhtpt@laocai.gov.vn

87.       

Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai

contact-ttxvntlc@laocai.gov.vn

III/

KHỐI DOANH NGHIỆP:

 

A.

Các DNNN TW trên địa bàn:

 

88.       

Điện lực Lào Cai

contact-dllc@laocai.gov.vn

89.       

Bưu điện tỉnh

contact-bdtlc@laocai.gov.vn

90.       

Bảo hiểm xã hội tỉnh

contact-bhxht@laocai.gov.vn

91.       

Công ty bảo Việt Lào Cai

contact-ctbvlc@laocai.gov.vn

92.       

Công ty bảo hiểm Nhân thọ

contact-ctbhnt@laocai.gov.vn

93.       

Công ty xăng dầu

contact-ctxd@laocai.gov.vn

94.       

Công ty lương thực miền Bắc chi nhánh Lào Cai

contact-ctltmbcnlc@laocai.gov.vn

95.       

Công ty Apatít Việt Nam

contact-ctaptitvn@laocai.gov.vn

96.       

Ngân hàng Đầu tư và phát triển

contact-nhdtpt@laocai.gov.vn

97.       

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

contact-nhnnptnt@laocai.gov.vn

98.       

Ngân hàng chính sách xã hội

contact-nhcsxh@laocai.gov.vn

B.

Các DNNN địa phương:

 

99.       

Công ty Du lịch Lào Cai

contact-ctdl@laocai.gov.vn

100.    

Công ty Xuất nhập khẩu

contact-ctxnk@laocai.gov.vn

101.    

Công ty Thương mại

contact-cttm@laocai.gov.vn

102.    

Công ty Khoáng sản

contact-ctks@laocai.gov.vn

103.    

Công ty Liên Sơn

contact-ctls@laocai.gov.vn

104.    

Công ty Vật liệu XD tổng hợp

contact-ctvlxdth@laocai.gov.vn

105.    

Công ty Xi măng

contact-ctxm@laocai.gov.vn

106.    

Công ty Cấp thoát nước

contact-ctctn@laocai.gov.vn

107.    

Công ty Sách, thiết bị trường học

contact-ctstbth@laocai.gov.vn

108.    

Công ty Môi trường và Đô thị

contact-ctmtdt@laocai.gov.vn

109.    

Công ty Xổ số kiến thiết

contact-ctxskt@laocai.gov.vn

110.    

Công ty Vật tư Nông nghiệp Lào Cai

contact-ctvtnn@laocai.gov.vn

111.    

Xí nghiệp In

contact-xni@laocai.gov.vn

112.    

Lâm Trường Văn Bàn

contact-ltvb@laocai.gov.vn

113.    

Nông trường Phong Hải

contact-ntph@laocai.gov.vn

114.    

Nông trường Thanh Bình

contact-nttb@laocai.gov.vn

115.    

Lâm trường Bảo Yên

contact-ltby@laocai.gov.vn

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 214
 • Hôm nay: 27,166
 • Trong tuần: 81,976
 • Tất cả: 79,595,886