Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP
Lượt xem: 874
CTTĐT  - Sản phẩm OCOP được gắn biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (logo OCOP) đã khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, từng bước được người dân tín nhiệm, lựa chọn tiêu dùng. Tuy nhiên ở một số địa phương, công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP sau khi công nhận chưa được quan tâm, chú trọng; việc sử dụng logo OCOP còn một số bất cập. Để nâng cao giá trị, hình ảnh Chương trình OCOP, thương hiệu sản phẩm OCOP; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có văn bản số 337/VPĐP-OCOP ngày 30/5/2023 đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP.
anh tin bai

Tại văn bản, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp thực hiện 03 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất là tổ chức rà soát, đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm OCOP đã hết hạn theo quy định. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận; kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định.

Thứ hai, về việc sử dụng logo OCOP, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó đặc biệt chú ý đối với các sản phẩm đã hết thời hạn (36 tháng) mà chưa được công nhận lại hoặc có sự thay đổi về mức đạt sao sau khi đánh giá, công nhận lại sản phẩm. Yêu cầu thực hiện đúng theo quy định việc sử dụng logo OCOP và kiên quyết xử lý, cung cấp thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối và cơ quan quản lý thị trường đối với những chủ thể OCOP cố tình sử dụng không đúng quy định.

Đồng thời hướng dẫn các chủ thể sử dụng logo OCOP theo đúng loại sản phẩm và hạng sao đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận. Đặc biệt, chỉ sử dụng logo OCOP 5 sao (cấp quốc gia) đối với những sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, không sử dụng logo OCOP 5 sao đối với các sản phẩm được cấp tỉnh đánh giá tiềm năng 5 sao.

anh tin bai

Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thể OCOP, các đơn vị phân phối và người tiêu dùng về giá trị sản phẩm, hình ảnh logo OCOP, góp phần nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường. Bổ sung nội dung về quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP, sử dụng logo OCOP trong các hoạt động tập huấn về Chương trình OCOP cho cán bộ quản lý các cấp và chủ thể OCOP./. 

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1