Năm 2024 - 2025: Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có 01 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP
Lượt xem: 203
CTTĐT - Trong 02 năm 2024 - 2025, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai xây dựng, nhân rộng và phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với mục tiêu mỗi huyện, thị xã, thành phố có 01 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP.

Theo đó, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai phải đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2023 - 2025. Đổng thời duy trì các điểm được hỗ trợ kinh phí xây dựng tối thiểu 02 năm kể từ sau khi hoàn thành việc xây dựng.

anh tin bai

Tổ chức khảo sát tại các địa điểm đăng ký, đánh giá sự phù hợp với các điều kiện, tiêu chí theo quy định để hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai.

Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương, cơ sở san xuất kinh doanh liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức khảo sát tại các địa điểm đăng ký, đánh giá sự phù hợp với các điều kiện, tiêu chí theo quy định; thông báo và hỗ trợ đơn vị, cá nhân xây dựng Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (thiết kế, lắp đặt biển hiệu nhận diện, quầy hàng, tủ, kệ giá…). Thực hiện tổng hợp, cung cấp danh sách, thông tin về các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lào Cai; công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin điện tử và Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm tra, giám sát, quản lý việc vận hành và duy trì các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ kinh phí sau khi xây dựng.

Trong giai đoạn 2024 - 2025 sẽ xây dựng phóng sự tuyên truyền, quảng bá về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; giới thiệu, tuyên truyền những mô hình tốt, những cách làm hay về phát triển sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Lào Cai; đưa tin về hoạt động khai trương, khuyến mại tại các điểm trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở Công Thương, hệ thống loa phát thanh tại các địa phương và các phương tiện truyền thông khác;… Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự tham gia vào cuộc tích cực của người dân, các hộ sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy phát triển sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, sản phẩm quy mô lớn để đáp ứng sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Xây dựng, phát hành ấn phẩm, tài liệu thông tin phục vụ công tác xúc tiến thương mại. Tổ chức các hoạt động quảng bá thúc đẩy giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai. Tổ chức các tuần lễ, hội nghị, hội chợ như: Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản; Tuẫn lễ, Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai; Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Lào Cai; Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) năm 2025; Kết nối, giới thiệu, giúp nông dân tiêu thụ nông sản tại một số tỉnh, thành phía Bắc; Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2025; Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh Lào Cai. Đồng thời tham gia gian hàng của tỉnh Lào Cai và hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu (06 - 07 kỳ hội chợ/năm) tại các tỉnh, thành phố trong nước nhằm tạo sự kết nối, mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại; phối hợp tổ chức Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại”…

Việc xây dựng, duy trì, nhân rộng, phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

 (Theo Quyết định số 950/QĐ-BCT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Tiêu chí về vị trí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đặt tại các vị trí có giao thông thuận lợi, đông người qua lại, tập trung nhiều khách du lịch, khu dân cư đông đúc, đáp ứng 01 trong các tiêu chí sau:

- Tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu;

- Tại các trạm; điểm dừng, nghỉ trên cao tốc, quốc lộ;

- Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;

- Tại các cửa hàng trong khu du lịch, nhà hàng, khách sạn;

- Tại các khu vực làng nghề, làng nghề truyền thống;

- Tại các khu trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện, cấp xã, các khu, cụm công nghiệp;

- Tại các trung tâm hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

- Tại các Bưu cục/Bưu điện văn hóa xã trên mạng lưới bưu chính công cộng.

2. Tiêu chí về sản phẩm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

2.1. Tiêu chí về chủng loại sản phẩm tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành; Sản phẩm trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh; Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng, miền do Sở Công Thương lựa chọn.

2.2. Tiêu chí về yêu cầu đối với sản phẩm tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

- Có tên, bao bì, xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa sản phẩm theo quy định của pháp luật.

- Có mã số, mã vạch đối với những loại sản phẩm có thể đăng ký mã số, mã vạch để thuận tiện cho công tác quản lý và giám sát của khách hàng.

- Đối với sản phẩm nông sản thực phẩm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật khác.

- Sản phẩm phải được niêm yết giá bán, thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm hoặc được niêm yết tại giá hàng, quầy hàng, điểm kinh doanh.

- Sản phẩm có bảo hành phải ghi rõ thời hạn và điều kiện, địa điểm bảo hành.

- Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tiêu chí về trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

- Có bảng hiệu, biểu tượng, biển hiệu nhận diện theo hướng dẫn.

- Có bố trí quầy (tủ, kệ...) hoặc khu vực phù hợp để trưng bày, bán sản phẩm OCOP.

- Tổng diện tích dành cho giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phù hợp, tối thiểu là 03 m2.

- Đối với điểm có bán sản phẩm là thực phẩm, phải đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

- Việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phải bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...) để bảo quản hàng hóa phù hợp theo yêu cầu đặc thù của sản phẩm.

- Sắp xếp, bố trí các sản phẩm một cách văn minh, khoa học, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, mua sắm và thanh toán. Khuyến khích thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý bán hàng tại điểm bán.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1