Tỉnh Lào Cai thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư
Lượt xem: 10387
Ngày 18/3/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND, thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng là một đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các thành viên là trưởng, phó một số sở, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư của tỉnh; cơ quan thường trực đặt tại Phòng thẩm định và Giám định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ liện hệ của tổ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai: số 266 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

 
Điện thoại: 0203.840.333; 841.169; 0913.287.470; 0982.596.455
Fax 0203 840333.
Email: tohotrodoanhnghieplc@gmail.com
Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh có n
hiệm vụ, quyền hạn: tiếp nhận những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng thời hạn và đúng thẩm quyền những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; phát hiện và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý dứt điểm những thủ tục hành chính do cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tùy tiện đặt thêm hoặc gây khó khăn, hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính; định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết quả xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

Các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với tổ hỗ trợ doanh nghiệp khi có yêu cầu phối hợp giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Việc thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư là một trong những giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) của tỉnh Lào Cai.

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1