Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 262
CTTĐT - Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2018 - 2021, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành 02 tiêu chí bắt buộc là tiêu chí “Thu nhập” và tiêu chí “Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh”. Đồng thời đối với tiêu chí tự chọn phải hoàn thành 01 trong 07 lĩnh vực sau: An ninh trật tự, Cảnh quan môi trường, Sản xuất, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Chuyển đổi số.

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá

I

TIÊU CHÍ BT BUỘC

 

 

1

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm

Đạt

Cục Thống kê tỉnh

2

Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh

2.1. Có tổ công nghệ số cộng đồng

Đạt

Sở Thông tin và Truyền thông

2.2. Có áp dụng nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận phản ảnh của người dân trong cộng đồng thôn

Đạt

2.3. Nhà văn hoá thôn được trang bị thiết bị phát Wifi có kết nối Internet

Đạt

2.4. 100% trụ sở cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thôn được thông báo địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam

Đạt

2.5. Có hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn thực hiện quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử hoặc trên mạng xã hội. 100% sản phẩm đặc hữu và sản phẩm OCOP của địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử

Đạt

2.6. Có ít nhất 01 mô hình áp dụng nền tảng số trong quản trị hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đạt

II

TIÊU CHÍ TỰ CHỌN (hoàn thành 1 trong các lĩnh vực)

1

Lĩnh vực An ninh trật tự

1.1

100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự”

Đạt

Công an tỉnh

 

1.2

Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng trở lên

Đạt

1.3

Có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Đạt

2

Lĩnh vực Cảnh quan môi trường

2.1

Tỷ lệ hộ gia đình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

≥ 60%

 

2.2

Trụ sở UBND xã và các khu vực sinh hoạt cộng đồng có thùng chứa phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn

100%

Sở Tài nguyên và Môi trường

2.3

Tỷ lệ chất thải thực phẩm được tận dụng làm phân bón hữ cơ hoặc làm thức ăn chăn nuôi

≥ 50%

2.4

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả

40%

2.5

Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng, thôn, bản và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng, có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn huyện

Đạt

3

Lĩnh vực Sản xuất

3.1

Có doanh nghiệp HTX nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất sản phẩm chủ lực của xã theo chuỗi giá trị; sản lượng tiêu thụ theo chuỗi giá trị liên kết đạt 90% trở lên

Đạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.2

Có HTX nông nghiệp áp dụng thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hoặc sản xuất đảm bảo theo quy định

Đạt

4

Lĩnh vực Văn hóa

4.1

Hàng năm Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã tổ chức từ 5 - 6 hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao (có hồ sơ minh chứng)

Đạt

Sở Văn hóa và Thể thao

4.2

100% các điểm công cộng trên địa bàn xã có lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời

Đạt

4.3

Có ít nhất 01 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả, thường xuyên tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu, các giải thể thao do xã, huyện, tỉnh tổ chức (có hồ sơ minh chứng)

Đạt

4.4

Có từ 85% trở lên số thôn, bản đạt danh hiệu văn hoá, trong đó có 30% số thôn, bản được tặng giấy khen khu dân cư văn hoá, 30% số hộ gia đình được tặng giấy khen gia đình văn hoá

Đạt

4.5

Xây dựng con người văn hoá, thực hiện nếp sống văn hoá nông thôn và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Đạt

4.6

Có mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, hoặc mô hình thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội

Đạt

4.7

Di sản văn hoá trên địa bàn xã (nếu có) được tôn tạo, bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá trị hiệu quả, mang giá trị đặc trưng bản sắc văn hoá của địa phương

Đạt

5

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

5.1

100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2

Đạt

Sở Giáo dục và Đào tạo

5.2

Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại tốt

Đạt

5.3

Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền

Đạt

6

Lĩnh vực Du lịch

6.1

Có ít nhất 01 điểm du lịch hoặc khu du lịch đã được công nhận theo quy định của Luật Du lịch

Đạt

Sở Du lịch

6.2

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của du khách

Đạt

6.3

Có ít nhất 15 hộ kinh doanh loại hình lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật. Địa phương có ban hành quy định ứng xử văn minh với khách du lịch

Đạt

7

Lĩnh vực Chuyển đổi số

7.1

Có ít nhất 02 thôn đạt mô hình thôn thông minh

Đạt

Sở Thông tin và Truyền thông

7.2

Có áp dụng nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân trong cộng đồng trên địa bàn xã

Đạt

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ phân công phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các chỉ tiêu, tiêu chí quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu sau đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1