Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 291
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 391.144,8 ha; trong đó 258.232,5 ha rừng tự nhiên và 132.912,3 ha rừng trồng. Diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng là 372.381 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 58,5%. So với năm 2022, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng gần 8.300 ha; diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng tăng hơn 5.114 ha; tỷ lệ che phủ rừng tăng 0,8%.

Trong tổng số diện tích đất có rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có 58.3663 ha giao Ban Quản lý rừng đặc dụng quản lý; 109.160,1 ha giao Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý; 24.611,7 ha giao tổ chức kinh tế quản lý; 693,7 ha giao lực lượng vũ trang quản lý; tổ chức khoa học và công nghệp, đầu tư, giáo dục được giao quản lý 149,6 ha; hộ gia đình, cá nhân trong nước được giao quản lý 80.325,1 ha; cộng đồng dân cư được giao quản lý 3.477,5 ha; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được giao quản lý 32,3 ha.

Về tỷ lệ che phủ rừng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, huyện Văn Bàn tiếp tục là địa phương có tỷ lệ cao nhất 67,76% với 141.978 ha diện tích đất có rừng; tiếp đến là thị xã Sa Pa với 66,53%, huyện Bảo Yên là 63,13%; các huyện còn lại có tỷ lệ che phủ rừng từ 43 - 60%. Trong đó huyện Bắc Hà, huyện Mường Khương, huyện Si Ma Cai, thành phố Lào Cai có tỷ lệ che phủ rừng dưới 50%; thấp nhất là huyện Si Ma Cai với 43%.

anh tin bai

Diện tích đất có rừng, diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 đều tăng so với năm 2022.

Cơ sở dữ liệu, bản đồ kết qủa theo dõi diễn biến rừng tỉnh Lào Cai năm 2023 được lưu trữ tại hệ thống máy vi tính của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn; thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Số liệu hiện trạng rừng năm 2023 là cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến rừng hằng năm, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt vào quý I năm sau. Cung cấp số liệu, bản đồ về hiện trạng tài nguyên rừng và đất quy hoạch phát triển rừng cho các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan để sử dụng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất giữa kết quả thống kê, kiểm kê đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1