Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 2387
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 382.861,1 ha; trong đó 266.753,4 ha rừng tự nhiên và 116.107,7 ha rừng trồng. Diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng là 367.267,2 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 57,7%. So với năm 2021, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng gần 4.825 ha; diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng tăng 5.072 ha; tỷ lệ che phủ rừng tăng 0,79%.

Trong tổng số 382.861,2 ha diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; có 58.246,9 ha giao Ban Quản lý rừng đặc dụng quản lý; 110.321,3 ha giao Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý; 24.431,5 ha giao tổ chức kinh tế quản lý; 678,3 ha giao lực lượng vũ trang quản lý; tổ chức khoa học và công nghệp, đầu tư, giáo dục được giao quản lý 158,9 ha; hộ gia đình, cá nhân trong nước được giao quản lý 74.303,5 ha; cộng đồng dân cư được giao quản lý 3.402 ha; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được giao quản lý 32,3 ha.

anh tin bai

Diện tích đất có rừng, diện tích rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 đều tăng so với năm 2021.

Đối với tỷ lệ che phủ rừng, huyện Văn Bàn có tỷ lệ cao nhất với 66,89%, tiếp đến là thị xã Sa Pa với 66,53%, huyện Bảo Yên là 62,2%, các huyện còn lại đều có tỷ lệ che phủ rừng dưới 60%. Trong đó 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai có tỷ lệ che phủ rừng dưới 50%; thấp nhất là huyện Si Ma Cai với 42,04%.

Cơ sở dữ liệu, bản đồ kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Lào Cai năm 2022 được lưu trữ tại hệ thống máy vi tính của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn; thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Số liệu hiện trạng rừng năm 2022 là cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến rừng hàng năm, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt vào quý I năm sau. Cung cấp số liệu, bản đồ về hiện trạng tài nguyên rừng và đất quy hoạch phát triển rừng cho các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan để sử dụng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất giữa kết quả thống kê, kiểm kê đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Xem văn bản tại đây:

Tải về


Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1