96% hộ gia đình Lào Cai sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2022
Lượt xem: 883
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 phê duyệt kết quả thực hiện Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn bao gồm 05 chỉ số và là công cụ để các địa phương tăng cường công tác quản lý; góp phần theo dõi, đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 có 04 chỉ số tăng so với năm 2021. Cụ thể

Chỉ số 1: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, tăng 0,5% so với năm 2021 (năm 2021 là 95,5%). Trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung là 38,6%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 57,4%.

Chỉ số 2: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn đạt 41%; tăng 2,5% so với năm 2021 (năm 2021 là 38,5%). Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung là 15%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 26%.

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; tăng 1,1% so với năm 2021 (năm 2021 là 91,9%).

Chỉ số 4: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn đạt 6,3%; thấp hơn 1,5% so với năm 2021 (năm 2021 là 7,8%).

Chỉ số 5: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn: Bền vững đạt 4% (tăng 0,1% so với năm 2021); tương đối bền vững 26,9% (tăng 0,7% so với năm 2021); kém bền vững 54,9% (giảm 4% so với năm 2021); không hoạt động 14,2% (tăng 3,2%).

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số, hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu các chỉ số đã đề ra và tổ chức cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1