Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành)
Lượt xem: 246
CTTĐT - Trong thời gian chờ triển khai dự án tổ chức phân luồng phương tiện giao thông tại km 262 + 480 cho các phương tiện từ đường cao tốc đi vào thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát không phải đi qua khu vực cửa khẩu; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã họp bàn thống nhất với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và ban hành Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 16/01/2024 phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).

Theo đó, các cơ quan sẽ triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ chính gồm: (1) Rà soát, cắm các biển báo giao thông và các biến hướng dẫn giúp các chủ phương tiện nắm bắt và thực hiện việc đậu, đỗ phương tiện đúng quy định; (2) Thành lập các Tổ công tác phối hợp triển khai hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong và ngoài khu vực cửa khẩu quốc tế; (3) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các lái xe không đậu, đỗ trên các tuyến đường trong, ngoài khu vực cửa khẩu quốc tế nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; (4) Tiến hành xử lý vi phạm đối với các chủ phương tiện không chấp hành hướng dẫn của các lực lượng chức năng, các biển báo và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Đối với phạm vi khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) - trong khu vực hàng rào và các barie số 2 (2A, 2B, 2C): Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai là đơn vị chủ trì và Công an thành phố Lào Cai, Đồn Công an Kim Thành là đơn vị phối hợp. Nguyên tắc hoạt động phối hợp: Hoạt động chung do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, Công an thành phố Lào Cai và Đồn Công an Kim Thành tham gia phối hợp.

Đối với phạm vi ngoài khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) - ngoài khu vực hàng rào và các barie số 2 (2A, 2B, 2C): Công an thành phố Lào Cai là đơn vị chủ trì và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai là đơn vị phối hợp. Nguyên tắc hoạt động phối hợp: Hoạt động chung do Công an thành phố Lào Cai chủ trì, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tham gia phối hợp.

anh tin bai

Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông ngoài khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) (ảnh ST).

Theo Kế hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu, Công an thành phố, UBND phường Duyên Hải, Đồn Công an Kim Thành thực hiện các đợt cao điểm về xử lý đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực bên trong và bên ngoài khu vực cửa khẩu; trao đổi bằng văn bản với Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 bổ sung biển báo lối rẽ vào cao tốc tại km 262 + 480 và bố trí nhân sự để tuyên truyền, không cho người đi xe máy đi vào đường cao tốc; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và niêm yết công khai tại khu vực cửa khẩu.

UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức rà soát đề xuất lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường ngoài phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế. Chỉ đạo UBND phường Duyên Hải phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện biết và cùng thực hiện. Thời gian tuyên tuyền từ ngày 17 - 22/01/2024.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp với Công an thành phố Lào Cai, Đồn Công an Kim Thành tiến hành điều tra cơ bản và tổ chức lực lượng xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ và các trường hợp gây mất an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu quốc tế. Tham gia bảo đảm an ninh trật tự và và trật tự an toàn giao thông trên tác tuyến đường ngoài khu vực cửa khẩu.

Công an thành phố Lào Cai xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành điều tra cơ bản, tổ chức lực lượng triển khai xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, gây mất trật tự, an toàn giao thông trong khu vực cửa khẩu quốc tế. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, UBND phường Duyên Hải duy trì an ninh trật tự tại khu vực bên ngoài phạm vi cửa khẩu.

UBND thành phố Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Công an thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch; thời gian thực hiện từ ngày 18/01/2024/.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1