Tổng số: 192
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1559/QĐ-UBND 12/05/2021
Về việc kiện toàn Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
1456/QĐ-UBND 06/05/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022
Lượt xem: 24
1440/QĐ-UBND 05/05/2021
V/v cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Canada - Lào Cai
Lượt xem: 36
1430/QĐ-UBND 04/05/2021
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 18
1432/QĐ-UBND 04/05/2021
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 23
1428/QĐ-UBND 04/05/2021
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 22
1400/QĐ-UBND 29/04/2021
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (bổ sung đợt 1 năm 2021)
Lượt xem: 33
1399/QĐ-UBND 29/04/2021
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 31
1350/QĐ-UBND 28/04/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 32
1216/QĐ-UBND 15/04/2021
V/v thành lập các Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 50
12345678910...