Về việc thưởng tiền thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm
Số ký hiệu văn bản 745/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc thưởng tiền thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 745QĐ2022.pdf