nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu
Số ký hiệu văn bản 468/UBND-KT
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 468CV2021.pdf