KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 98/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 98kh2024.pdf