Vv triển khai Quyết định số 1315QĐ-TTg ngày 09112023 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua xây dựng XHHT
Số ký hiệu văn bản 5781/UBND-VX
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Vv triển khai Quyết định số 1315QĐ-TTg ngày 09112023 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua xây dựng XHHT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 5781cv2023.pdf