Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 259/TB-VPUBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 259tb2023.pdf