Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
Lượt xem: 1508
CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai đăng tải danh sách các Nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017, để trưng cầu ý kiến.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ về Quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai lần thứ 14 - năm 2017 được thành lập tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Lào Cai, do ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách sơ duyệt Nhà giáo đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017, gồm:

- Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: Không.

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 02 cá nhân (có danh sách và tóm tắt thành thích kèm theo).

Các ý kiến phản hồi gửi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trước ngày 06/3/2017, qua email: vanphong@laocai.edu.vn, fax: 02143.842425 hoặc điện thoại trực tiếp: 02143.845.428.

DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 14 - NĂM 2017


    I. Danh sách

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

Trình

độ

được

đào tạo

Giới

tính

Dân

tộc

Năm

vào

ngành

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

Số SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Số

năm

CSTĐ

HCLĐ hoặc BK

Tỷ lệ phiếu tán thành

Quần

Chúng nơi công tác và cư trú

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

cấp huyện/ cấp Sở

Hội

đồng

tỉnh

1

 

Bà: Đinh Thị Lan

Năm sinh: 1959

Quê quán: Tam Thanh - Vĩnh Phúc

Chức vụ: Nguyên Hiệu trưởng Tiểu học số 2 thị trấn Phố Lu

Trung cấp Sư phạm

Nữ

Kinh

1980

24

- 02 SK cấp tỉnh

- 05 sáng kiến cấp cơ sở

- 02 sách; 02 tài liệu.

 

11 CSTĐCS,01 CSTĐ cấp tỉnh.

01 HCLĐH, 01 BKCP, 07 BK tỉnh, Bộ, ngành.

100%

100%

100%

 

2

 

 

 

Bà: Lương Thị Kim Lan 

Năm sinh: 1968

Quê quán: Yên Bình - Yên Bái

Chức vụ: Phó HT trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn

Đại học

Nữ

Kinh

1991

12

- 11 SKKN cấp cơ sở.

 

     17

CSTĐCS,

02 CSTĐ cấp tỉnh

01 BKCP, 04 BK tỉnh, 03 BK khác

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tóm tắt thành tích cá nhân

1. Nhà giáo: Đinh Thị Lan - Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

            - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

            - Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề.

            - Thời gian công tác trong ngành GD&ĐT: 34 năm. Thời gian trước tiếp giảng dạy: 24 năm.

            - Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được: 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 06 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 01 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2011 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 lần đạt Giáo viên giỏi cấp Quốc gia; 10 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 lần đạt Cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh.

            - Tài năng sư phạm, sáng kiến, đề tài khoa học:

            + Nhiều năm liền là cốt cán chuyên môn của huyện, tỉnh, Bộ GD&ĐT.

+ Quản lý, điều hành trường Tiểu học số 2 thị trấn Phố Lu trở thành trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, có nhiều hoạt động giáo dục tiêu biểu về đổi mới giáo dục, đặc biệt là về chất lượng giáo dục và cảnh quan trường lớp. Nhiều năm liền kề với năm 2017, nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều hình thức khen thưởng khác.

            + Hướng dẫn được nhiều giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh.

+ Trực tiếp bồi dưỡng được 04 học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia, 64 học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, 126 học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp huyện và nhiều học sinh giỏi cấp trường.

             + Có 05 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Trong đó, có 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh chưa được sử dụng làm thành tích xét thi đua.

            + Tham gia biên soạn 02 sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản và lưu hành trong trường Tiểu học tỉnh và toàn quốc; 02 tài liệu dạy học cấp Tiểu học.

            * Kết luận: Đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

2. Nhà giáo: Lương Thị Kim Lan - Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nội trú huyện Văn Bàn

            - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

            - Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, tâm huyết, tận tụy với nghề.

            - Thời gian công tác trong ngành GD&ĐT: 26 năm. Thời gian trước tiếp giảng dạy: 12 năm (trong đó có 07 năm là giáo viên, 05 năm tiếp theo là cán bộ quản lý nhưng do địa phương thiếu giáo viên nên vẫn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy với định mức từ 16 tiết đến 18 tiết/tuần - như giáo viên).

- Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được: 17 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp; 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 04 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 lần được tặng Bằng khen các Tổ chức, Hội.

- Tài năng sư phạm, sáng kiến, đề tài khoa học:

+ Nhiều năm liền là cốt cán chuyên môn Khối trường nội trú của huyện, tỉnh.

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Văn Bàn trong nhiều năm liền là trường tiêu biểu trong Khối các trường Dân tộc nội trú về đổi mới giáo dục và chất lượng giáo dục. Nhiều năm liền kề với năm 2017, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

            + Bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải Học sinh giỏi các cấp, giúp đỡ được 15 giáo viên trưởng thành, đạt giải Giáo viên giỏi cấp huyện.

            + Có 11 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, trong đó có 03 sáng kiến chưa được sử dụng cho việc xét thi đua.

            * Kết luận: Đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú./.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 71
 • Hôm nay: 8,598
 • Trong tuần: 85,121
 • Tất cả: 49,696,993
Đăng nhập