Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 490
CTTĐT- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo đó, trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) do Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phát động đã thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao trách nhiệm, khẳng định vai trò của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và CNVCLĐ đối với công cuộc xây dựng tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phát động đến toàn thể công nhân, viên chức lao động và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công nhân, viên chức, người lao động hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đối với sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, kiến thức khoa học kỹ thuật để chủ động tiếp cận quy trình sản xuất tiên tiến, tạo nền tảng cho sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Tổ chức phát động Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đến toàn thể CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững. Nội dung phong trào thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Có các hình thức thi đua phong phú, có kế hoạch nuôi dưỡng, theo dõi, bám sát, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào; kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Động viên công nhân, viên chức, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu của từng đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đề ra.

Gắn phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó làm cho CNVCLĐ thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phải thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động của các đơn vị, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các ý tưởng, sáng tạo mới.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Vận động công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, căn cứ nhiệm vụ chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tới toàn thể công nhân, viên chức, người lao động với nội dung, mục tiêu cụ thể cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp./.

CTTĐT

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 304
 • Hôm nay: 2,374
 • Trong tuần: 2,374
 • Tất cả: 66,534,666
Đăng nhập