Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ XÂY DỰNG
  • Tổng số câu hỏi: 305
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 3
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 302
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 8
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 297
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1Các quy định về xây dựng khách sạn (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thanh Huyền11/11/2014
2Mẫu nhà mặc định (Có 1 câu trả lời)Vương văn thăng11/11/2014
3Dự án HTKT sau kè Sông Hồng, thị trấn Phố Lu (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Ngọc Văn11/11/2014
4Cap phep nha go trong do thi (Có 1 câu trả lời)nguyen tuan anh06/11/2014
5thí nghiệm vật liệu (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Mạnh Linh06/11/2014
6Tiến độ xây dựng hệ thống thoát nước tại TKĐT số 4 (Có 1 câu trả lời)Vũ mạnh Hùng19/09/2014
7xin tài liệu (Có 1 câu trả lời)Thào Seo Sáng08/09/2014
8xin tài liệu (Có 1 câu trả lời)Thào Seo Sáng08/09/2014
9Mẫu biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất, địa hình (Có 1 câu trả lời)Vũ Thành08/09/2014
10Ga lao cai  (Có 1 câu trả lời)Trần Hải Đăng04/09/2014
11Hỏi về chiếu sáng tại Tiểu khu đô thị 11 - Tổ 17 Bắc Lệnh (Có 1 câu trả lời)Phạm Hùng04/09/2014
12Lương XDCB (Có 1 câu trả lời)Đỗ Hồng Phong01/08/2014
13Hỏi lương XDCB (Có 1 câu trả lời)Đỗ Hồng Phong01/08/2014
14tuyển dụng 2014 (Có 1 câu trả lời)Trần Văn Sỹ31/07/2014
15quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
16quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
17quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
18Hỏi về xây nhà ở (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Dũng10/07/2014
19nganh lam nghiep do thi  (Có 1 câu trả lời)hoang thi lan huong 08/07/2014
20Hỏi về chứng nhận tài sản gắn liền với đất là nhà ở (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Hữu Bằng18/06/2014
21Tuyển dụng 2014 của Sở Xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Hùng05/06/2014
22năng lực tư vấn thiết kế (Có 1 câu trả lời)lý việt chung03/06/2014
23Quản lý xây dựng nhà ở trong khu quy hoạch (Có 1 câu trả lời)Trịnh Doãn Cường03/06/2014
24Chỉ số giá xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Lâm14/04/2014
25Điều kiện, năng lực hoạt động tư vấn xây dựng. (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Duy Hải14/04/2014
26Cấp phép xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Lâm14/04/2014
27Hỏi đáp (Có 1 câu trả lời)Trần Trọng Bảo25/03/2014
28HIệu lực của Văn bản 2313/UBND-QLĐT (Có 1 câu trả lời)Lâm Thị Thảo03/03/2014
29Điều chỉnh mức lương cơ sở đối với hợp đồng theo đơn giá cố định (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Duy Hùng03/03/2014
30hỏi thẩm định KSTK (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Thắng03/03/2014

[Trang trước]  [Trang sau]