Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ XÂY DỰNG
  • Tổng số câu hỏi: 293
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 3
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 290
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 7
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 286
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1Lương XDCB (Có 1 câu trả lời)Đỗ Hồng Phong01/08/2014
2Hỏi lương XDCB (Có 1 câu trả lời)Đỗ Hồng Phong01/08/2014
3tuyển dụng 2014 (Có 1 câu trả lời)Trần Văn Sỹ31/07/2014
4quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
5quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
6quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 6 năm 2014 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Quang Thắng10/07/2014
7Hỏi về xây nhà ở (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Dũng10/07/2014
8nganh lam nghiep do thi  (Có 1 câu trả lời)hoang thi lan huong 08/07/2014
9Hỏi về chứng nhận tài sản gắn liền với đất là nhà ở (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Hữu Bằng18/06/2014
10Tuyển dụng 2014 của Sở Xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Hùng05/06/2014
11năng lực tư vấn thiết kế (Có 1 câu trả lời)lý việt chung03/06/2014
12Quản lý xây dựng nhà ở trong khu quy hoạch (Có 1 câu trả lời)Trịnh Doãn Cường03/06/2014
13Chỉ số giá xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Lâm14/04/2014
14Điều kiện, năng lực hoạt động tư vấn xây dựng. (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Duy Hải14/04/2014
15Cấp phép xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Lâm14/04/2014
16Hỏi đáp (Có 1 câu trả lời)Trần Trọng Bảo25/03/2014
17HIệu lực của Văn bản 2313/UBND-QLĐT (Có 1 câu trả lời)Lâm Thị Thảo03/03/2014
18Điều chỉnh mức lương cơ sở đối với hợp đồng theo đơn giá cố định (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Duy Hùng03/03/2014
19hỏi thẩm định KSTK (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Thắng03/03/2014
20Đề nghị chỉnh lại lỗi của Website. (Có 1 câu trả lời)Hoàng Quang Vinh11/02/2014
21Hỏi về vấn đề trừ tiết kiệm trong chỉ định thầu (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Diện25/12/2013
22Xin tài liệu (Có 1 câu trả lời)Hoàng Văn Lương25/12/2013
23Áp dung bộ đinh mức đơn giá xây dựng nào (Có 1 câu trả lời)Đỗ Ngọc Anh23/12/2013
24hoi ve quy dinh mau be tong (Có 1 câu trả lời)le xuan dung17/12/2013
25Hoi cach tinh luong (Có 1 câu trả lời)Vu Xuan Truong09/12/2013
26hoi ve quy dinh mau be tong (Có 1 câu trả lời)le xuan dung07/11/2013
27hoi dap (Có 1 câu trả lời)le xuan dung07/11/2013
28hoi dap (Có 1 câu trả lời)le xuan dung07/11/2013
29 Ph¶n håi  (Có 1 câu trả lời)NguyÔn §øc Kh¸nh 01/10/2013
30Xây dựng đại học phanxipang (Có 1 câu trả lời)nguyễn thành đạt01/10/2013

[Trang trước]  [Trang sau]