Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ XÂY DỰNG
  • Tổng số câu hỏi: 345
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 3
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 342
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 3
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 342
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1Cần Quý Sở giải đáp  (Có 1 câu trả lời)bùi văn hải07/12/2015
2Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
3Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
4Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
5Cách xử lý nhà vệ sinh bốc mùi (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Bích Tuyên23/11/2015
6Quy đinh đổ rác vào thời gian nào? (Có 1 câu trả lời)Đỗ Thị VânAnh18/11/2015
7Xin hỏi giá vật liệu gốc trong đơn giá 408 (Có 1 câu trả lời)Lê Tiến06/11/2015
8Hỏi về xử phạt Vi Phạm Hành Chính trong lĩnh vực Xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trịnh Doãn Cường30/10/2015
9Về các định mức xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương23/10/2015
10Công vận chuyển thủ công (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tuấn Ngọc23/10/2015
11thưc hiện thông tư 01/2015/TT-BXD (Có 1 câu trả lời)Phạm Anh Phương24/09/2015
12Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015
13Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015
14Biểu mẫu dự toán (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải24/09/2015
15Gây ngập úng (Có 1 câu trả lời)Vũ Xuân Việt24/09/2015
16Xin được giải đáp (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải17/08/2015
17Xin hỏi (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải17/08/2015
18Admim của website Sở xây dựng (Có 1 câu trả lời)Lê Ngọc Linh17/08/2015
19Nước sinh hoạt (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Hải Đăng17/08/2015
20tuyển Dụng (Có 1 câu trả lời)Hoàng Văn Tư17/08/2015
21Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2015 (Có 1 câu trả lời)Nghiêm Hồng12/08/2015
22Hỏi về định mức khai thác cấp phối tự nhiên (Có 1 câu trả lời)Trần Minh Tú12/08/2015
23Bộ đơn giá 408 (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải12/08/2015
24Chỉ số giá nhiên liệu (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải02/07/2015
25Hỏi về xác đinh đơn giá nhân công trong xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương21/05/2015
26Năng lực tư vấn (Có 1 câu trả lời)Bùi Minh Anh06/05/2015
27Quản lý CLCT (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng04/05/2015
28Cách tính mật độ xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trần Duy Hưng22/04/2015
29Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Thu Thúy14/04/2015
30Không tải được thông báo giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương02/04/2015

[Trang trước]  [Trang sau]