Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ XÂY DỰNG
  • Tổng số câu hỏi: 364
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 1
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 363
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 5
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 359
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1Xin hỏi về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn! (Có 1 câu trả lời)Hùng Cường18/05/2016
2Phân loại, cấp công trình sửa chữa (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu18/05/2016
3Điều chỉnh hợp đồng xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Nghị18/05/2016
4Giá vật liệu (Có 1 câu trả lời)Hoàng Thị Loan17/05/2016
5Xin hỏi về cách bù giá nhiên liệu trong ca máy Lào Cai (Có 1 câu trả lời)Đinh Quang Phú13/05/2016
6Hỏi về cách tính bù nhiên liệu trong ca máy  (Có 1 câu trả lời)Đinh Quang Phú13/05/2016
7Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (Có 1 câu trả lời)Hoàng Văn Vinh26/04/2016
8Cách tính cước vận chuyển bộ (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu30/03/2016
9Tuyển dụng viên chức (Có 1 câu trả lời)Trần Đăng Hải28/03/2016
10Hỏi về cách bù giá ca máy hiện tại với đơn giá ca máy 2171/2013?  (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Quỳnh28/03/2016
11Hỏi về cách bù giá ca máy hiện tại với đơn giá ca máy 2171/2013? (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Quỳnh28/03/2016
12Thẩm quyền Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu24/02/2016
13Nhờ giải đáp (Có 1 câu trả lời)Phạm quang Thăng24/02/2016
14Nhờ giải đáp (Có 1 câu trả lời)Phạm quang Thăng24/02/2016
15Hỏi về thẩm quyền thẩm định (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu24/02/2016
16Hỏi về điều chỉnh thiết kế xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trần Trung Hợp24/02/2016
17Chi phí thẩm tra do Cơ quan NN thẩm tra (Có 1 câu trả lời)Đoàn Trần Sơn24/02/2016
18Cần Quý Sở giải đáp  (Có 1 câu trả lời)bùi văn hải07/12/2015
19Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
20Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
21Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
22Cách xử lý nhà vệ sinh bốc mùi (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Bích Tuyên23/11/2015
23Quy đinh đổ rác vào thời gian nào? (Có 1 câu trả lời)Đỗ Thị VânAnh18/11/2015
24Xin hỏi giá vật liệu gốc trong đơn giá 408 (Có 1 câu trả lời)Lê Tiến06/11/2015
25Hỏi về xử phạt Vi Phạm Hành Chính trong lĩnh vực Xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trịnh Doãn Cường30/10/2015
26Về các định mức xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương23/10/2015
27Công vận chuyển thủ công (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tuấn Ngọc23/10/2015
28thưc hiện thông tư 01/2015/TT-BXD (Có 1 câu trả lời)Phạm Anh Phương24/09/2015
29Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015
30Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015

[Trang trước]  [Trang sau]