Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ XÂY DỰNG
  • Tổng số câu hỏi: 356
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 0
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 356
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 3
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 353
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (Có 1 câu trả lời)Hoàng Văn Vinh26/04/2016
2Cách tính cước vận chuyển bộ (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu30/03/2016
3Tuyển dụng viên chức (Có 1 câu trả lời)Trần Đăng Hải28/03/2016
4Hỏi về cách bù giá ca máy hiện tại với đơn giá ca máy 2171/2013?  (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Quỳnh28/03/2016
5Hỏi về cách bù giá ca máy hiện tại với đơn giá ca máy 2171/2013? (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Quỳnh28/03/2016
6Thẩm quyền Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu24/02/2016
7Nhờ giải đáp (Có 1 câu trả lời)Phạm quang Thăng24/02/2016
8Nhờ giải đáp (Có 1 câu trả lời)Phạm quang Thăng24/02/2016
9Hỏi về thẩm quyền thẩm định (Có 1 câu trả lời)Trần Đức Hiếu24/02/2016
10Hỏi về điều chỉnh thiết kế xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trần Trung Hợp24/02/2016
11Chi phí thẩm tra do Cơ quan NN thẩm tra (Có 1 câu trả lời)Đoàn Trần Sơn24/02/2016
12Cần Quý Sở giải đáp  (Có 1 câu trả lời)bùi văn hải07/12/2015
13Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
14Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
15Diện tích sàn xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Anh Dũng01/12/2015
16Cách xử lý nhà vệ sinh bốc mùi (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Bích Tuyên23/11/2015
17Quy đinh đổ rác vào thời gian nào? (Có 1 câu trả lời)Đỗ Thị VânAnh18/11/2015
18Xin hỏi giá vật liệu gốc trong đơn giá 408 (Có 1 câu trả lời)Lê Tiến06/11/2015
19Hỏi về xử phạt Vi Phạm Hành Chính trong lĩnh vực Xây dựng (Có 1 câu trả lời)Trịnh Doãn Cường30/10/2015
20Về các định mức xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương23/10/2015
21Công vận chuyển thủ công (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tuấn Ngọc23/10/2015
22thưc hiện thông tư 01/2015/TT-BXD (Có 1 câu trả lời)Phạm Anh Phương24/09/2015
23Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015
24Về thông báo giá vật liệu xây dựng (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Mai Phương24/09/2015
25Biểu mẫu dự toán (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải24/09/2015
26Gây ngập úng (Có 1 câu trả lời)Vũ Xuân Việt24/09/2015
27Xin được giải đáp (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải17/08/2015
28Xin hỏi (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Hải17/08/2015
29Admim của website Sở xây dựng (Có 1 câu trả lời)Lê Ngọc Linh17/08/2015
30Nước sinh hoạt (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Hải Đăng17/08/2015

[Trang trước]  [Trang sau]