Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp của: SỞ TƯ PHÁP
  • Tổng số câu hỏi: 115
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 6
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 109
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 6
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 109
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lời
1kết hôn (Có 1 câu trả lời)Đặng Thị Khuyên11/09/2014
2Quy định về thẩm định giá tài sản. (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Trung Kiên10/09/2014
3việc làm (Có 1 câu trả lời)thương06/09/2014
4Hỏi về giấy khai sinh (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Tuyết Nhung06/09/2014
5Hỏi về thủ tục khai sinh (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Tuyết Nhung06/09/2014
6Khai sinh (Có 1 câu trả lời)Vàng Seo Sái06/09/2014
7 luật với đất đai (Có 1 câu trả lời)Lê Minh Đức25/08/2014
8luật đất đai (Có 1 câu trả lời)Lê Minh Đức25/08/2014
9luật đất đai (Có 1 câu trả lời)Lê Minh Đức25/08/2014
10Về việc xin cấp lại bản sao Quyết định thay đổi tên đệm và năm sinh (Có 1 câu trả lời)Trần Thu Hà21/07/2014
11Khai sinh cho trẻ ngoài giá thú (Có 1 câu trả lời)Lương Thu Trang21/07/2014
12xin số liệu về công tác hòa giải cơ sở ( cơ sở xã cốc san ) (Có 1 câu trả lời)nguyễn văn hài15/07/2014
13Hỏi về thay đổi tên trong khai sinh (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Công Huy14/07/2014
14cach viet tu so thanh chu (Có 1 câu trả lời)Nguyn Tien Dung07/07/2014
15quyền nhân đất thừa kế theo di chúc. (Có 1 câu trả lời) Ma thi kim lan07/07/2014
16Hỏi về làm lại giấy khai sinh (Có 1 câu trả lời)Bùi Văn Định02/07/2014
17tư vấn pháp luật (Có 1 câu trả lời)vũ thị hải27/06/2014
18Cập nhật bộ TTHC (Có 1 câu trả lời)Lương Thanh Tùng13/06/2014
19vấn đề cải cách thủ tục hành chính (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Huệ 13/06/2014
20Quản lý hộ tịch sử dụng phần mềm (Có 1 câu trả lời)Hoàng Quốc Huy09/06/2014
21Đổi họ giấy khai sinh cho con (Có 1 câu trả lời)Lù Thị Son09/06/2014
22Hỏi về giấy khai sinh (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Duy Linh09/06/2014
23Lệ phí tạm trú tạm vắng (Có 1 câu trả lời)Vũ Thị Duyên09/06/2014
24Hỏi về việc thay tên đệm (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Liễu03/06/2014
25hỏi về giấy khai sinh (Có 1 câu trả lời)ly van thom16/04/2014
26xác nhận tình trạng hôn nhân (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Ngọc Lan Phương07/04/2014
27Vướng mắc (Có 1 câu trả lời)nguyen ngoc nhu mai26/03/2014
28Hỏi về cấp giấy khai sinh (Có 1 câu trả lời)Trướng Thi Sinh26/03/2014
29CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Sơn Hà21/02/2014
30Cách khai nơi sinh trong lí lịch (Có 1 câu trả lời)Hồ Mạnh Thông12/02/2014

[Trang trước]  [Trang sau]