Chỉ thị về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của tháng ATGT năm 2011
(04/08/2011 10:12:36 SA)

Ngày 1501/8/2011, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2011  và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của tháng ATGT năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, chính quyền và lực lượng công an các cấp, các ngành, các đơn vị đã có nhiều cố gắng giải quyết những bức xúc về giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2011 giảm cả 3 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm 2010. Số vụ tai nạn giao thông giảm 8 vụ (giảm 22%) số người chết giảm 7 người (giảm 20%) số người bị thương giảm 6 người (giảm 27%). Tuy nhiên kết quả đạt được chưa ổn định vả chưa vững chắc, còn nhiều tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở các địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của đại bộ phận người tham gia giao thông còn yếu kém, bên cạnh đó hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cấp các ngành, chưa thực sự quyết liệt.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng cuối năm 2011, đồng thời tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mọi người tham gia giao thông. UBND tỉnh yêu cầu Ban an toàn giao thông tỉnh, thủ trưởng các Sở Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai:

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh: Tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra liên ngành để kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện, nhất là các địa phương để tai nạn giao thông gia tăng.

- Triển khai thực hiện chương trình hoạt động theo nội dung văn bản số: 457/UBATGTQG ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban ATGT Quốc gia.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các hoạt động của tháng ATGT trong tháng 9 năm 2011. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/8/2011.

2. Công an tỉnh Lào Cai:

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông: Vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, vi phạm về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng còi báo hiệu và đỗ xe không đúng quy định, chú trọng phát hiện, xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em theo quy định.

- Tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: Các xe chở khách, xe quá tải, quá khổ, xe contener, xe chuyên chở vật liệu, . . .Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh và tăng cường kiểm tra các tuyến phố trọng điểm trong khu vực thành phố Lào Cai.

- Tăng cường kiểm tra vào các ngày nghỉ cuối tuần, thời gian cao điểm từ: 19h30' và sau 22h và tập trung vào các đối tượng tham gia giao thông là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc có nhưng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì ngoài xử lý theo quy định của pháp luật phải thông báo kịp thời danh sách người vi phạm về gia đình, nhà trường, tổ dân phố để có biện pháp giáo dục.

3. Sở Giao thông vận tải Lào Cai:

- Tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp với các cấp, các ngành các địa phương trong tỉnh, các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt thống kê các điểm đen về tai nạn giao thông, các vị trí giao cắt trái phép để có biện pháp xử lý.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông, thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn giao thông, các công trình vừa khai thác vừa thi công.

- Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc vùng cao trong tỉnh được học luật giao thông đường bộ và thi cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Chỉ đạo đơn vị Đăng kiểm của tỉnh kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường của các loại phương tiện cơ giới giao thông, đặc biệt là các phương tiện chở khách đường bộ và đường thủy.

- Tiếp tục triển khai Nghị định số: 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải bằng ô tô và thực hiện các quy định về quản lý vận tải hành khách theo Luật giao thông đường bộ năm 2008, tăng cường quản lý hoạt động của các bến đò khách ngang sông, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đò ngang, đò dọc ngăn chặn có hiệu quả tình trạng quá tải của các loại phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, . . .

- Chủ trì triển khai Kế hoạch số: 92/KH-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Đài PTTH, Báo Lào Cai:

Tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết số: 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân và phải coi đây là nhiệm vụ chính trong giai đoạn hiện nay.

Tập trung tuyên truyền vào các chuyên đề: Bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, quy tắc giao thông, thực hiện "Văn hóa giao thông" khi tham gia giao thông. Thường xuyên phản ánh, nêu gương chấp hành tốt, đồng thời phê phán những biểu hiện, hành động vi phạm Pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cá nhân, đơn vị.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường phổ thông, Cao đẳng, các trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh tăng cường việc quản lý giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật giao thông, không được điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, khi không có giấy. phép lái xe, không tham gia đua xe trái phép. Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm Pháp lệnh về trật tự an toàn giao thông .

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện, thành phố cùng các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Tăng cường sự hoạt động và hiệu lực tổ chức thực hiện công tác về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, công tác kiểm tra xử lý vi phạm, công tác phát hiện và xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông, công tác quản lý về hành lang an toàn giao thông một cách đồng bộ và có hiệu quả.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những bến thuỷ nội địa, bến đò không có giấy phép hoạt động, các phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm và người lái không đủ điều kiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến các phương tiện chở khách và khách du lịch. Kiên quyết thu giữ hoặc trục xuất khỏi địa bàn tỉnh tất cả số tàu cuốc đang hoạt động và neo đậu trên Sông Hồng.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo chính quyền xã, phường, thị trấn tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của ngành Công an.

- Tổ chức thống kê phương tiện cơ giới giao thông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, xã để có cơ sở quy hoạch bãi đỗ xe trình UBND tỉnh phê duyệt, giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong các khu vực thành phố, thị trấn,... xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Chỉ thị này được phổ biến đến chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện.

Ban an toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ thị này./.

Ban biên tập