Xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn
Lượt xem: 316
CTTĐT - Thực hiện văn bản của Bộ Xây dựng về tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn; ngày 21/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản số 769/UBND-XD giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan triển khai các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Tại văn bản số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đầy dủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng.

Đối với các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, phối hợp với chủ đầu tư, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công và chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh, bổ sung công bố giá kịp thời theo quy định pháp luật. Hướng dẫn theo thẩm quyền đã được pháp luật quy định, khi chủ đầu tư có yêu cầu cho ý kiến về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định đơn giá nhân công, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng để áp dụng cho công trình và các chi phí có liên quan đến khai thác vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng định kỳ hằng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết thực hiện công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ; gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý theo quy định, đồng thời gửi UBND tỉnh để giám sát thực hiện./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1