Công văn số 83/SYT-KHTC V/v cung cấp thông tin điều tra đánh giá tình hình thực hiện CTMTQG giai đoạn 2006-2010
(16/02/2011 12:45:31 SA)
 

            Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 8918/BYT-KHTC ngày 27/12/2010 về việc phối hợp và cung cấp thông tin trong điều tra đánh giá tình hình thực hiện CTMTQG giai đoạn 2006-2010.

            Căn cứ văn bản số 45/BYT-KHTC ngày 31/12/2010 của Viện nghiên cứu Truyền Thống và Phát Triển về việc phối hợp và cung cấp thông tin trong điều tra đánh giá tình hình thực hiện CTMTQG giai đoạn 2006-2010.

            Đoàn công tác của Viện nghiên cứu Truyền Thống và Phát Triển đã triển khai điều tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 tại Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, Phòng và Trung tâm Y tế huyện Bát Xát từ ngày 20/01 – 22/01/2011.

Sở Y tế Lào Cai đề nghị các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, thành phố triển khai điều tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 tại tỉnh Lào Cai theo các biểu mẫu quy định của Bộ Y tế cụ thể như sau:

1.       Mẫu thống kê dành cho từng chương trình:

Bao gồm 13 mẫu dành cho 13 chương trình cấp tỉnh.

STT

Tên Chương trình, Dự án mục tiêu quốc gia

Đơn vị thực hiện

1

Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng

Bệnh viện đa khoa số 1

2

Dự án phòng chống ung thư

Bệnh viện đa khoa số 1

3

Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sinh sản

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

4

Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

5

Dự án phòng chống phong

Trung tâm Y tế dự phòng

6

Dự án phòng chống lao

Trung tâm Y tế dự phòng

7

Dự án phòng chống sốt xuất huyết

Trung tâm Y tế dự phòng

8

Dự án tiêm chủng mở rộng

Trung tâm Y tế dự phòng

9

Dự án phòng chống HIV /AIDS

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

10

Dự án phòng chống sốt rét

Trung tâm phòng chống Sốt rét, KST, CT

11

Dự án phòng chống đái tháo đường

Trung tâm Nội tiết

12

Dự án phòng chống tăng huyết áp

Trung tâm Nội tiết

13

Dự án dân quân y kết hợp

Phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế

 2.       Mẫu thống kế với 3 cấp: tỉnh – huyện – xã:

+ Mẫu 2.1: Thống kê cấp tại tỉnh (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện).

+ Mẫu 2.2: Thống kê cấp huyện: được thu thập thông tin tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh (Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện).

+ Mẫu 2.3: Thống kê cấp xã: được thu thập thông tin tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (Phòng Y tế các huyện, thành phố thực hiện).

      Các biểu mẫu thống kê phục vụ cho công tác điều tra, Sở y tế đã gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở y tế tại địa chỉ http://egov.laocai.gov.vn/sites/soyte/Trang/trangchu.aspx .

            Đề nghị các đơn vị gửi kết quả điều tra bằng bản điện tử theo các biểu mẫu nêu trên về Sở Y tế Lào Cai trước ngày 25/02/2011 theo địa chỉ hòm thư điện tử: contact-syt@laocai.gov.vndongocpang@yahoo.com. Mọi thông tin liên quan đến quá trình điều tra các đơn vị có thể liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế (đ/c Đỗ Ngọc Păng; điện thoại 020 3824709 – 0912442905)./.

Văn bản số 83/SYT-KHTC:

DeNghiCacDonVi_CungCapThongTin_DieuTra_CTMTQG_2006-2010.pdf

Các mẫu phiếu điều tra:

MauPhieuDieuTraCTMTQG2006-2010.zip

Admin

Sở Y tế