Công bố Giá Vật liệu xây dựng quí I năm 2015 (11/03/2015 3:16:00 CH)

Công bố Liên sở: Xây dựng - Tài chính số 48 về công bố giá vật liệu xây dựng quí I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thông báo số 04/CBLS: XD-TC ngày 09/01/2015 của Liên sở Xây dựng - Tài chính (12/01/2015 3:47:36 CH)

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, áp dụng công trình: Nâng cấp đường B1, phường Bắc Cường, TP lào Cai

Công bố số 388/CBLS: XD-TC ngày 22/12/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính (24/12/2014 3:41:27 CH)

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm TTCN Phố Ràng, huyện Bảo Yên, TP Lào Cai

Công bố số 386/CBLS: XD-TC ngày 22/12/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính (24/12/2014 3:37:53 CH)

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với công trình: Xây dựng Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Lào Cai

Công bố số 371/CBLS: XD-TC ngày 09/12/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính (24/12/2014 3:32:55 CH)

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với công trình: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai (15/12/2014 7:58:41 SA)

Công bố số 365/CBLS: XD-TC ngày 08/12/2014 của Liên sở Xây dựng - Tải chính về  bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị vật kiệu xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (15/12/2014 7:36:52 SA)

Công bố  số 366/CBLS: XD-TC ngày 08/12/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, thiết bị vật kiệu xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố giá Vật liệu xây dựng quí IV/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính (09/12/2014 5:15:03 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng số 317/CBLS TC-XD ngày 14/11/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính
 

Công bố giá Vật liệu xây dựng quí III/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng (19/09/2014 9:54:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng số 345/CBLS TC-XD ngày 18/8/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (16/05/2014 9:32:27 SA)

 
Công bố liên sở số 150/BCLS-TC-XD ngày 29/04/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng  về Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 
Tải chi tiết Bông bố giá VLXD quí II/2014 tại đây

[Trang trước]  [Trang sau]