Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai (15/12/2014 7:58:41 SA)

Công bố số 365/CBLS: XD-TC ngày 08/12/2014 của Liên sở Xây dựng - Tải chính về  bổ sung giá vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng quý IV năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố bổ sung giá vật tư, thiết bị vật kiệu xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (15/12/2014 7:36:52 SA)

Công bố  số 366/CBLS: XD-TC ngày 08/12/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, thiết bị vật kiệu xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố giá Vật liệu xây dựng quí IV/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính (09/12/2014 5:15:03 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng số 345/CBLS TC-XD ngày 18/8/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính
 

Công bố giá Vật liệu xây dựng quí III/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng (19/09/2014 9:54:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng số 345/CBLS TC-XD ngày 18/8/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (16/05/2014 9:32:27 SA)

 
Công bố liên sở số 150/BCLS-TC-XD ngày 29/04/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng  về Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 
Tải chi tiết Bông bố giá VLXD quí II/2014 tại đây

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (21/03/2014 3:17:06 CH)

Công bố liên sở số 46/BCLS-TC-XD ngày 28/02/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng  về Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố Giá vật liệu quý IV năm 2013 (29/11/2013 1:46:57 CH)

Thông báo giá Vật liệu xây dựng quý IV năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố giá Vật liệu xây dựng quý III năm 2013 (05/09/2013 11:01:14 SA)

Công bố số 269/CBLS-TC-XD ngày 28/8/2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về Giá vật liệu xây dựng quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thông báo giá quý II năm 2013 (31/05/2013 4:09:56 CH)

Thông báo giá quý II năm 2013 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Tải thông báo: Tại đây

Công bố giá xây dựng số 39/CBLS-TC-XD ngày 27/02/2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng (06/03/2013 9:59:19 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng quí I/2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Liên sở Tài chính - Xây dựng

[Trang trước]  [Trang sau]