Công bố giá Vật liệu xây dựng quí III/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng (19/09/2014 9:54:22 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng số 345/CBLS TC-XD ngày 18/8/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (16/05/2014 9:32:27 SA)

 
Công bố liên sở số 150/BCLS-TC-XD ngày 29/04/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng  về Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 
Tải chi tiết Bông bố giá VLXD quí II/2014 tại đây

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (21/03/2014 3:17:06 CH)

Công bố liên sở số 46/BCLS-TC-XD ngày 28/02/2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng  về Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố Giá vật liệu quý IV năm 2013 (29/11/2013 1:46:57 CH)

Thông báo giá Vật liệu xây dựng quý IV năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố giá Vật liệu xây dựng quý III năm 2013 (05/09/2013 11:01:14 SA)

Công bố số 269/CBLS-TC-XD ngày 28/8/2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng về Giá vật liệu xây dựng quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thông báo giá quý II năm 2013 (31/05/2013 4:09:56 CH)

Thông báo giá quý II năm 2013 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng

Tải thông báo: Tại đây

Công bố giá xây dựng số 39/CBLS-TC-XD ngày 27/02/2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng (06/03/2013 9:59:19 SA)

Công bố giá vật liệu xây dựng quí I/2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Liên sở Tài chính - Xây dựng

Thông báo giá Quý II năm 2011 (27/06/2011 12:54:03 SA)

Ngày 10/6/2011 Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lào Cai phát hành Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Công bố số 102/CBLS-TC-XD ngày 10/6/2011.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thông tin về giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2011 có thể liên hệ tra cứu và downloat trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ:

http://www.laocai.gov.vn/sites/sotaichinh/thongtinkinhtegiaca

Thông báo giá quý I năm 2011 (11/03/2011 7:15:30 SA)

Ngày 09/3/2011 Liên sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lào Cai phát hành công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Công bố số: 47/CBLS-TC-XD ngày 09/03/2011 ;

Thông báo giá quý IV năm 2010 (14/12/2010 11:58:27 CH)

Ngày 06 tháng 12 năm 2010, liên Sở Tài chính – Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại văn bản số 311/CBLS-TC-XD

Công bố trên được đăng trên mục Thông tin kinh tế giá cả trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính http://egov.laocai.gov.vn/sites/sotaichinh/thongtinkinhtegiaca/trang/default.aspz

[Trang trước]  [Trang sau]