Thông báo số 478/ CBLS - TC - XD ngày 30/11/2015 của liên Sở Tài Chính - Xây dựng (01/12/2015 11:40:00 SA)

Công bố bổ sung, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố bổ sung, điều chỉnh Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (01/12/2015 11:22:00 SA)

Công bố liên sở Xây dựng - Tài chính số 478/CBLS XD-TC ngày 30/11/2015 về bổ sung, điều chỉnh Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/11/2015 11:03:00 SA)

Công bố liên sở Xây dựng - Tài chính số 459/CBLS: XD-TC ngày 17/112015 về Công bố Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố Giá vật liệu xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (14/08/2015 3:56:00 CH)

Công bố liên sở Xây dựng - Tài chính số 268/CBLS: XD-TC ngày 07/8/2015 về Công bố Giá vật liệu xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công bố bổ sung giá VLXD quý II/2015: Hạng mục Nhà Thư viện, nhà Thì nghiệm, Công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (15/06/2015 11:08:00 SA)

Công bố liên sở số 163/CBLS: XD-TC ngày 11/6/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, vật liệu hạng mục Nhà Thư viện, nhà Thì nghiệm, Công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Công bố bổ sung giá VLXD quý II/2015 hạng mục công trình: Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn I) (10/06/2015 9:55:00 SA)

Công bố liên sở số 151/CBLS: XD-TC ngày 03/6/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, vật liệu hạng mục công trình: Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn I)

Công bố bổ sung giá VLXD quý II/2015 công trình Nhà làm việc các ban Đảng huyện Si Ma Cai (10/06/2015 9:51:00 SA)

Công bố liên sở số 150/CBLS: XD-TC ngày 03/6/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, vật liệu công trình Nhà làm việc các ban Đảng huyện Si Ma Cai

Công bố bổ sung giá VLXD quý II/2015 công trình trồng cây xanh đô thị TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà (10/06/2015 7:38:00 SA)

Công bố liên sở số 149/CBLS: XD-TC ngày 02/6/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, vật liệu công trình trồng cây xanh đô thị TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công bố bổ sung giá VLXD quý II/2015 công trình điện chiếu sáng Công viên hồ Na Cồ, TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà (10/06/2015 7:31:00 SA)

Công bố liên sở số 148/CBLS: XD-TC ngày 02/6/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về bổ sung giá vật tư, vật liệu công trình điện chiếu sáng Công viên hồ Na Cồ, TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai

Công bố bổ sung giá VLXD quí I/2015, công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường huyện Bảo Thắng (22/05/2015 2:25:00 CH)

Công bố bổ sung giá VLXDsố 107/BCLS:XD-TC ngày 24/4/2015 của Liên sở Xây dựng - Tài Chính đối với công trình: Sửa chữa, cải tạo Hội trường huyện Bảo Thắng

[Trang trước]  [Trang sau]