Thời tiết
Weather

25o C
Trời quang
Độ ẩm 93%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
19497.91
19931.26
CHF
23222.14
23690.46
DKK
0
3895.07
EUR
28378
28719.04
GBP
35833.59
36410.31
HKD
2703.57
2758.09
INR
0
360.31
JPY
206.53
210.49
KRW
0
23.07
KWD
0
75981.05
MYR
0
6741.81
NOK
0
3486.31
RUB
0
678.58
SEK
0
3140.42
SGD
16881.17
17290.64
THB
655.55
682.95
USD
21210
21260
AUD
19841.19
20140.24
SAR
0
5841.46