Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
16493.8
16859.97
CHF
22359.88
22719.18
DKK
0
3251.12
EUR
23698.8
23983.01
GBP
33605.92
34145.94
HKD
2776.62
2832.54
INR
0
347.76
JPY
173.14
176.46
KRW
0
18.71
KWD
0
73126.6
MYR
0
5744.83
NOK
0
2708.96
RUB
0
402.82
SEK
0
2561.2
SGD
15656.67
15972.02
THB
607.14
632.5
USD
21780
21840
AUD
15713.52
15949.96
SAR
0
5999.84