Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
18708.58
19124.42
CHF
21991.5
22435.03
DKK
0
3672.21
EUR
26706.34
27027.32
GBP
34046.13
34594.12
HKD
2697.58
2751.98
INR
0
352.53
JPY
190.8
194.46
KRW
0
22.39
KWD
0
74434.03
MYR
0
6527.55
NOK
0
3334.51
RUB
0
599.66
SEK
0
2954.31
SGD
16391.6
16789.21
THB
642.79
669.65
USD
21195
21245
AUD
18262.31
18537.59
SAR
0
5835.18