Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
16937.75
17322.03
CHF
21973.64
22337.39
DKK
0
3167.03
EUR
23069.87
23404.43
GBP
31511.98
32033.61
HKD
2739.02
2795.52
INR
0
351.19
JPY
177.7
181.18
KRW
0
21.7
KWD
0
72958.96
MYR
0
5893.16
NOK
0
2732.84
RUB
0
414.17
SEK
0
2525.65
SGD
15456.02
15838.07
THB
647.23
674.58
USD
21495
21555
AUD
16573.82
16831.22
SAR
0
5921.29