Thời tiết
Weather

25o C
Mưa dải rác
Độ ẩm 97%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
18889.61
19300.42
CHF
23659.13
24124.98
DKK
0
3952.2
EUR
28991.46
29326.16
GBP
35113.34
35661.79
HKD
2679.95
2743.67
INR
0
356.73
JPY
203.62
207.85
KRW
0
22.64
KWD
0
75892.42
MYR
0
6560.29
NOK
0
3571.3
RUB
0
651.43
SEK
0
3230.17
SGD
16634.18
17029.7
THB
642.08
668.6
USD
21080
21120
AUD
19559.61
19884.87
SAR
0
5801.6