Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
18126.77
18529.51
CHF
21518.78
21952.58
DKK
0
3594.52
EUR
26127.7
26441.51
GBP
32927.47
33457.18
HKD
2723.14
2778.04
INR
0
345.38
JPY
177.76
181.17
KRW
0
21.6
KWD
0
74430.39
MYR
0
6205.15
NOK
0
2929.48
RUB
0
404.67
SEK
0
2830.98
SGD
16027.85
16416.5
THB
637.55
664.2
USD
21360
21405
AUD
17303.22
17563.89
SAR
0
5881.48