BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2010 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2011
(08/12/2010 8:25:38 SA)
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP

 


                Số: 08/BC-ĐTN  

 

        

   Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PTTN NĂM 2010

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀ PTTN NĂM 2011

 

Thực hiện văn bản số 04-HD/ĐTN ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Đoàn khối cơ quan DCĐ tỉnh Lào Cai hướng dẫn đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010, Chi đoàn Sở Tư pháp đánh giá kết quả hoạt động cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PTTN NĂM 2010

1. Công tác giáo dục chính trị tử tưởng:

a) Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống và thông tin thanh niên.

Nhận thức tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên năm 2010, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị- tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn. Tổng số Đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về giáo dục chuyền thống là 27/27 đ/c đạt 100% số lượng đoàn viên của các chi đoàn tham gia. Các hoạt động này đã phần nào nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, giúp đoàn viên hiểu được nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn trong các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới

Ngoài việc tổ chức các hoạt động truyên truyền giáo dục, Chi đoàn còn vận động toàn thể đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các phong trào hoạt động do cơ quan phát động như xây dựng nếp sống văn minh công sở; giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, tác phong thanh lịch, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong đoàn viên, thanh niên; học tập và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan; tổ chức và phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu các văn bản; tăng cường bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

b) Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

Từ đầu năm đến nay, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên như: tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

c) Nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản mới ban hành đến người dân; tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật khi người dân cần đến ngày 14/6/2010 Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Đoàn phường Cốc Lếu tổ chức buổi “Nói chuyện chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm với câu lạc bộ TTPCTP và Hội nông dân phường Cốc Lếu”.

2. Về công trình, phần việc thanh niên

a) Về công trình, phần việc thanh niên: Chi đoàn Sở Tư pháp đã đăng ký và thực hiện 02 phần việc: Xây dựng và thực hiện quy trình ISO và Tham gia vào giai đoạn II của Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính.

- Xây dựng và thực hiện quy trình ISO: Đoàn viên thanh niên của Chi đoàn trực tiếp tham gia xây dựng quy trình làm việc đối với mảng, lĩnh vực mình được phân công phụ trách, đã trình Giám đốc sở ban hành quy trình giải quyết công việc đối với các lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn. Đến nay, các quy trình nghiệp vụ này đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo được chất lượng và tiến độ công việc.

- Tham gia vào giai đoạn II của Đề án 30 về rà soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị để đưa ra các kiến nghị dơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả: Các đoàn viên đã tham gia rà soát vào 80 TTHC được áp dụng tại Sở Tư pháp, trong quá trình rà soát đã Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh: sửa đổi bổ sung là 50 TTHC, thay thế 01 TTHC, bãi bỏ, hủy bỏ 12 TTHC;  đoàn viên đã tham gia rà soát vào 80 TTHC được áp dụng tại Sở Tư pháp, trong quá trình rà soát đã Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương: sửa đổi bổ sung: 48 TTHC. Tham gia vào Giai đoạn III: Triển khai thực thi các phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đã tham mưu, trình giám đốc sở trình UBND tỉnh.

Ngoài ra, chi đoàn còn vận động, khuyến khích mỗi đoàn viên chi đoàn học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ: tự đăng ký, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức chính trị, kinh tế, pháp luật, kỹ năng xã hội. Tích cực tham gia nghiên cứu, tham gia với chính quyền cơ quan, đơn vị về cải tiến các quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, đề xuất giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tránh phiền hà cho nhân dân, tham gia tư vấn về pháp luật, thủ tục hành chính khi có yêu cầu.

b) Triển khai thực hiện công tác tư pháp trong chiến dịch mùa hè thanh niên, sinh viên tình nguyện năm 2010:

- Chi đoàn Sở Tư pháp đã tham mưu cho Lãnh đạo sở ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp trong chiến dịch mùa hè thanh niên, sinh viên tình nguyện năm 2010 tại hai huyện nghèo của tỉnh Lào Cai: Bắc Hà và Si Ma Cai, từ 21/7/2010 đến ngày 31/7/2010 Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với hơn 50 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Luật Hà Nội triển khai các hoạt động tình nguyện như: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho nhân dân; Hỗ trợ chính quyền cơ sở ở địa phương trong nâng cao năng lực sử dụng máy vi tính, soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng, tổ chức lại hệ thống văn bản, giấy tờ…; Chăm sóc thiếu niên nhi đồng; Tặng quà bằng hiện vật đối với các hộ nghèo, khó khăn trong thôn… Tặng quà bằng sách, vở, bút, đồ dùng dạy học cho một số phân hiệu trường… Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vệ sinh môi trường Các hoạt động tình nguyện khác...thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân của xã, huyện; tham gia tu sửa nhà tình nghĩa, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

- Đánh giá chung: Đoàn thanh niên tình nguyện đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch tình nguyện đã đề ra, thực hiện được nhiều hoạt động có hiệu quả thực tế được chính quyền và nhân dân ghi nhận, có thể nói đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc với đoàn thanh niên tình nguyện. Tuy thời gian ngắn nhưng Đoàn thanh niên tình nguyện đã có chuyến thâm nhập thực tiễn hết sức bổ ích, đặc biệt những việc làm, những hành vi cư xử và những tình cảm xẻ chia, thông cảm ấm áp tình người của Đoàn tình nguyện mãi là dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng

c) Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:

Nhân ngày 27/7/2010 Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Công đoàn của cơ quan đi thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí thương binh, lão thành cách mạng là cha, mẹ của cán bộ, công chức trong cơ quan.

3. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

a) Công tác xây dựng Đoàn:

Tổng số đoàn viên: 27 đ/c trong đó đoàn viên là dân tộc thiểu số 5đ/c; đoàn viên nữ 18 đ/c.

Tổng số đoàn viên chuyển đến 0 đ/c; Tổng số đoàn viên chuyển đi 03 đ/c.

Số đoàn viên vi phạm kỷ luật trong năm 2010 là: 0 đ/c

b) Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Chi đoàn Sở Tư pháp đã thông qua hoạt động thực tiễn, chương trình rèn luyện Đoàn viên, phân loại Đoàn viên, để giới thiệu cho Đảng những Đoàn viên ưu tú. Đoàn viên ưu tú phải phát huy tính Đảng và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, phải thật sự là đội ngũ kế thừa của Đảng.

Trong năm qua Chi đoàn đã có 04 đồng chí được kết nạp Đảng viên, 03 đồng chí đoàn viên ưu tú đã được Chi đoàn giới thiệu cho đảng.

Hiện nay Chi đoàn Sở Tư pháp có tổng số 8 đ/c Đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn.

4. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

a) Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội.

Nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và kinh tế tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quán triệt sâu sắc trong đoàn viên thanh niên các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả trong tất cả các đối tượng thanh niên phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo phương châm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”.  Các Đoàn viên trong Chi đoàn đều đi đầu nghiên cứu cải tiến qui trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn.

b) Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh người công chức trẻ giỏi, tận tụy với công việc, với nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, tận tụy, cầu thị. Tổ chức rộng rãi phong trào 3 trách nhiệm, gồm: Trách nhiệm với bản thân (trách nhiệm trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo trong công việc); Trách nhiệm với cơ quan (trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương); và Trách nhiệm với nhân dân (tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà sách nhiễu nhân dân).

Khuyến khích đoàn viên thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính đề án 30 của Tỉnh và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả.

Vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm nhận các công trình thanh niên, tham gia nghiên cứu khoa học, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ khi công việc yêu cầu.

 c)Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên nhằm nâng cao lòng yêu nước, yêu độc lập tự do và CNXH, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống mọi âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của kẻ thù; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Tham gia cùng cơ quan tổ chức đợt tập huấn luyện DQTV năm 2010, 100% đạt yêu cầu huấn luyện về lý thuyết và bắn đạn thật.

d)Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Chú trọng công tác tuyên truyền, phát động, mở rộng nội dung và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, nhất là trong “Tháng thanh niên”. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ tập trung vào việc mới, việc khó, bảo vệ môi trường.

e) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, giúp cho ĐVTN hiểu biết, tự trang bị kiến thức cần thiết và chủ động tham gia hội nhập quốc tế.

Tham gia chuẩn bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh hội nhập. Chủ động vận động và tổ chức cho thanh niên học tập lý luận chính trị, hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, kỹ năng giao lưu, hoạt động quốc tế, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản lĩnh văn hoá, giúp thanh niên chủ động, tự tin trong hội nhập và giao lưu quốc tế.

5. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Hưởng ứng phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Các đoàn viên thanh niên đều tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, thông tin về lĩnh vực mình đảm nhiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong phong trào đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần Chi đoàn Sở Tư pháp khuyến khích các đồng chí đoàn viên tham gia tập luyện cầu lông… có 100% đoàn viên được sử dụng internet để tra cứu thông tin, giải trí, học tập. Các đoàn viên đều thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “4 không” (Không xả rác nơi công cộng, không hút thuốc lá trong trụ sở cơ quan, không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc, không vi phạm luật giao thông). Các gia đình trẻ đều xây dựng nếp sống lành mạnh trong gia đình, phấn đấu trở thành gia đình văn hoá, các đoàn viên đều thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, không tổ chức lãng phí.

6. Phong trào Văn hoá - Văn nghệ - TDTT:

Chi đoàn Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể đối với việc tổ chức các phong trào văn nghệ - thể thao. Tham gia tập luyện cầu lông nhằm nâng cao thể chất, đảm bảo sức khoẻ; Tham mưu, giúp lãnh đạo sở tổ chức thành công chương trình văn nghệ và cử đoàn viên tham gia giải cầu lông để chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành 28/8/1945 – 28/8/2010.

7. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng:

 Công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được Chi đoàn quan tâm làm tốt, vào những ngày lễ, tết đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích để khuyến khích động viên các cháu trong học tập: Tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi; vui tết trung thu cho các cháu bằng hình thức tổ chức liên hoan gặp mặt và tặng quà cho các cháu là con em cán bộ, công chức của cơ quan có thành tích xuất sắc trong học tập

 8. Nhận xét chung:

        Năm 2010, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đoàn KCQDC Đảng tỉnh Lào Cai, công tác Đoàn và PTTN của Chi đoàn Sở Tư pháp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của ĐVTN về vai trò của tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch chương trình công tác đã đề ra, góp phần thúc đẩy đưa công tác xây dựng và củng cố tổ chức đoàn lên một bước phát triển mới.

* Tồn tại, hạn chế - nguyên nhân:

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và PTTN năm 2010 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục đó là:

-  Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn chậm thiếu tính sáng tạo.

- Việc duy trì chế độ sinh hoạt đoàn chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra; việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh nên đôi khi chưa kịp thời.

* Nguyên nhân:

 - Do đặc thù của cơ quan và công tác chuyên môn, một phần không nhỏ các ĐVTN thường xuyên phải đi công tác nên việc duy trì sinh hoạt theo đúng lịch, việc các triển khai các phong trào Đoàn đôi khi gặp nhiều khó khăn.

- Một số ít ĐVTN chưa thật sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu nhiệt tình trong công tác Đoàn và PTTN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PTTN NĂM 2011

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011, phát huy truyền thống tốt đẹp của đoàn viên thanh niên, xứng đang là lực lượng xung kích, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, khắc phục những tồn tại. Chi đoàn Sở Tư pháp đề ra phương hướng hoạt động  năm 2011 như sau.

1. Bám sát chương trình công tác năm 2011 của Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành và chương trình công tác năm 2011.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của ĐVTN. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Vận động đảng viên trong tổ chức đoàn phát huy tính tiên phong, gương mẫu hơn nữa, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp ý phê bình đảng viên theo yêu cầu của cấp uỷ. Chú trọng công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp.

6. Các hoạt động công tác Đoàn và PTTN của chi đoàn năm 2011

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày tết thiếu nhi cho các cháu là con em CBCNV trong cơ quan; Tổ chức vui Tết trung thu cho các cháu;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng 80 thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh;

- Tham gia, hưởng ứng đợt ra quân tuyên truyền ngày phòng chống ma tuý (01/12/2010).

- Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp 27/7;

- Tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Sử Pán huyện Sa Pa;

- Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các Chi đoàn khác;

- Phát động phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt.

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm 2010, phương hướng hoạt động công tác Đoàn và PTTN năm 2011 của Chi đoàn Sở Tư pháp./.

 Nơi nhận:

- Đảng uỷ STP;

- Lãnh đạo STP;

- Trưởng khối Nội chính;

- Đoàn Khối Dân chính Đảng;

- Lưu: ĐTN.

 

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Hoàng Anh

 

Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai