Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.766.491
Tin nổi bật
Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 56). Theo đó, Nghị định số 56 quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Tin tức - Sự kiện
Hôm nay, tại trụ sở Khối VI, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Nội vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2015, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo văn phòng, phòng tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành.
Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
VĂN BẢN DỰ THẢO
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Thi nâng ngạch năm 2014
Thi tuyển Công chức năm 2014
Văn phòng Sở Nội vụ
Thông tin về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dụng và đào tạo
Danh bạ thư điện tử
 Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai