Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.819.076
Tin nổi bật
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh lập ngày 26 tháng 5 năm 2016
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Văn phòng Sở Nội vụ
Thi nâng ngạch Công chức 2016