Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.803.294
Tin nổi bật
Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở tỉnh như sau:
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Trọng tâm cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai trong cả giai đoạn 2016 - 2020 là: Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống quản lý công vụ, công chức theo hướng khoa học, lấy năng lực và kết quả công việc làm thước đo để tuyển dụng, sử dụng công chức; hình thành chính quyền điện tử và đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tham mưu việc đánh giá tổng kết 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015 theo đề cương và các biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2015 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, đồng thời đề nghị gửi file đính kèm theo địa chỉ: npnga-snv@laocai.gov.vn.
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Văn phòng Sở Nội vụ
Thi nâng ngạch Công chức 2015