Thống kê
Số người đang online
936
Tổng số truy cập
2.697.204
Tin nổi bật

Thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành kèm Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2016; sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 13/11/2014 Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 50/HD-SNV về việc thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành kèm Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2016; sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 13/11/2014 Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 50/HD-SNV về việc thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
VĂN BẢN DỰ THẢO
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Thi nâng ngạch năm 2014
Thi tuyển Công chức năm 2014
Văn phòng Sở Nội vụ