Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.722.417
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2014, được sự nhất trí của UBND tỉnh Lào Cai. Ngày 10/3/2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai, tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2014.
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
VĂN BẢN DỰ THẢO
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Thi nâng ngạch năm 2014
Thi tuyển Công chức năm 2014
Văn phòng Sở Nội vụ