Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.707.101
Tin nổi bật
Ngày 27/12/2014 của UBND đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2014,
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Công tác Văn thư, lưu trữ
Quản lý Hồ sơ điện tử CBCCVC
VĂN BẢN DỰ THẢO
Xây dựng chính quyền
Cải cách hành chính
Văn thư - Lưu trữ
Thi nâng ngạch năm 2014
Thi tuyển Công chức năm 2014
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2014, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh triển khai công tác thi tuyển công chức, cụ thể như sau:
Văn phòng Sở Nội vụ