Tập huấn Hướng dẫn kê khai phiếu cán bộ, công chức, viên chức
(28/04/2011 9:12:06 SA) 

Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 08/KH-SNV về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức (giai đoạn 2, triển khai tại các huyện, thành phố).

 

Qua đó thu thập thông tin hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhập thông tin vào phần mềm để hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các huyện, thành phố đảm bảo đầy đủ, chính xác; đồng thời tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm trong việc cập nhật thông tin, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức….

Kế hoạch tập huấn được chia làm ba bước: thu thập dữ liệu, nhập dữ liệu vào phần mềm và đào tạo người sử dụng phần mềm. Từ ngày 14/4/2011 đến ngày 22/4/2011, Sở Nội vụ đã triển khai tập huấn bước một cho 04 huyện, thành phố: Bảo Thắng, Sa Pa, thành phố Lào Cai và Bát Xát. Từ ngày 04/5 đến ngày 11/5, Sở Nội vụ sẽ triển khai tập huấn tới các huyện còn lại: Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai, Bắc Hà và Mường Khương.

 

Nguyễn Thị Lương - Phó trưởng phòng Công chức, viên chức

 

Mẫu phiếu tại đây