CHỈ THỊ Số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(20/08/2010 1:53:00 CH)

về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao

 

Tin tức khác