NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
(06/08/2010 9:45:00 SA)

Trích những nội dung cơ bản của Quyết định số 67/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2009 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lào Cai)

Công dân đến Phòng tiếp dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai để khiếu nại, tố cáo hoặc đề nghị, phản ánh và cán bộ tiếp công dân của Sở phải thực hiện đúng những quy định sau đây:

I. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

        1. Phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nếu là người được ủy quyền hoặc là người đại diện hợp pháp thì phải xuất trình giấy tờ theo quy định của pháp luật;

        2. Không mang theo các loại vũ khí, chất nổ, chất độc, chất cháy… vào Phòng tiếp công dân và phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung;

        3. Phải nghiêm chỉnh tuân thủ nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;

        4. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu; ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, thông tin, tài liệu chứng cứ đã cung cấp;

        5. Trường hợp có nhiều người đến phòng tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo hoặc phản ảnh, đề nghị cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân;

        6. Được hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình bày;

        7. Được quyền khiếu nại, tố cáo với thủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu cán bộ tiếp dân đó có những việc làm sai trái, gây cản trở, phiền hà, sách nhiễu trong khi làm nhiệm vụ;

        8. Có quyền yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ của người tố cáo;

        9. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự cơ quan, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

II. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

        1. Khi làm nhiệm vụ tiếp dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định;

        2. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ, nội dung do công dân trình bày và những nội dung đã hướng dẫn, giải thích cho công dân vào sổ theo dõi tiếp công dân;

        3. Hướng dẫn công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo;

        4. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ảnh, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

        5. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, bia các chất kích thích, những người tâm thần và những người vi phạm nội quy tiếp công dân; 

        6.  Nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu và cản trở đối với công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc đề nghị, phản ánh

III. LỊCH VÀ THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

          1. Lịch tiếp công dân.

        a. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày tiếp dân trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc liền kề).

        b. Cán bộ thanh tra Sở (thành viên tổ tiếp công dân) thường trực tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

         2. Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính.