Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/7/2010 về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyển khích phát triển
(17/08/2010 11:27:00 SA)
Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh so 49_2010_QĐ_TTG.PDF