Quy định hồ sơ, kiểm tra đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi  (10/03/2011 )
Để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT), Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ và kiểm tra đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT