Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Tìm kiếm
Giới thiệu chung
Tin tức
Đề tài NCKH - SKKN
Hệ thống ISO Sở GD&ĐT
Khuyến học
Lịch tiếp dân
Liên kết website
Tài nguyên
Tổ chức bộ máy
Thi và tuyển sinh
Thủ tục hành chính
Văn bản giáo dục đào tạo
Công đoàn ngành
Giáo dục chuyên nghiệp
Lịch công tác Lãnh đạo
Phòng truyền thống
Sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả
Bỏ qua liên kết điều hướng
Văn bản trung ương
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Quy định hồ sơ, kiểm tra đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi
(10/03/2011 8:19:28 SA)Để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT), Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ và kiểm tra đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT