Chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT 

Trình tự thực hiện
 a) Đối với học sinh THCS:

         * Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tương ứng với đối tượng chuyển trường:

        - Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho  Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

       - Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: : Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi sở tại xin giấy giới thiệu và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi tiếp nhập giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

b. Đối với học sinh THPT:

      - Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho  Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. ( riêng học sinh lớp 10:  Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  )

      - Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở GD&ĐT sở tại tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.kiểm tra hồ sơ và giới thiệu tới Sở GD&ĐT tiếp nhận xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, gồm:

1.      Đơn xin chuyển trường  do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2.      Học bạ ( bản chính)

3.      Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng)

4.      Bản sao giấy khai sinh

5.      Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại  hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

6.      Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

7.      Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) nơi đi cấp ( trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác đến ).

8.      Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, th tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

9.      Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nới cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

10.  Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

11.  Bản trính ngang điểm môn học và kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường THPT (THCS) đối với những học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ 2.

b) Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết

- Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới, 02 tuần đầu của học kỳ 2. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

- Thời gian giải quyết từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sở là 1 buổi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GD&ĐT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT Lào Cai (Phòng GDTrH)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy giới thiệu chuyển trường.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Giáo dục;

- Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày ll tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Điều lệ trường trung học

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT”;

- Công văn số 16/THPT ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Sở GD&ĐT về việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh.