Tin nổi bật
Kể từ ngày 16/3/2015, Công ty Điện lực Lào Cai áp dụng giá bán điện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 do Bộ Công thương ban hành trên toàn tỉnh Lào Cai, thay thế cho Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện.
Tin trong tỉnh
Tin nội bộ
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.547.165