Tin nổi bật
Thông tin KT-XH
   

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, Huyện Ủy, UBND huyện cùng các ngành, các cấp huyện Si Ma Cai đã và đang tập trung thực hiện nhiều mặt công tác nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2014, với sự tập trung cao độ, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.631.069