Tin nổi bật
Thư giãn
Tin tức thuế
Sau một năm ban hành Nghị quyết 19/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, ngày 12/3/2015 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 19/2015/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 và năm 2016
Tin kinh tế
Chương trình công tác
Thời gian qua, công tác CCHC đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế; nâng cao hiệu lực hiệu quả; dân chủ hoá đời sống xã hội; hội nhập quốc tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố và duy trì ổn định chính trị;
Thông báo
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.565.878