Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính (18/01/2011 2:09:09 SA)
             Ngày 15 tháng 01 năm 2011, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá 2010 tại Cục. Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo và tiêu chuẩn hóa ngạch bậc công chức phục vụ cho cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

           Đại diện đơn vị tổ chức lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Trưởng phòng TCCB Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đọc báo cáo tổng kết. Lớp Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính dành cho cán bộ, công chức hải quan được tổ chức từ ngày 24/9/2010 và kết thúc ngày 24/12/2010 tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Lớp có 78 học viên trong đó có 53 cán bộ, công chức ngành hải quan và 15 cán bộ công chức    của các sở, ban, ngành, UBND huyện thuộc tỉnh Lào Cai. Thời gian học được tổ chức ngoài giờ và thứ bảy, chủ nhật. Các học viên đã trải qua 28 chuyên đề và viết bài xử lý tình huống, nhằm giúp cho nhận thức và phương pháp giải quyết công việc sát với thực tế, tiếp cận vấn đề tổng thể và khách quan hơn, từng bước nâng cao trình độ trong quản lý điều hành và xử lý công việc. Kết thúc khóa học 100% học viện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính trong đó 31/78 học viên (chiếm 39,7%) đạt loại giỏi, 08 học viên có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu được Giám đốc Học viện tặng giấy khen.

            Thay mặt lãnh đạo Học viện PGS – TS Lưu Kiến Thanh - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao giấy chứng nhận, giấy khen cho hoc viên và phát biểu động viên tập thể lớp học đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt các nội dung chương trình theo kế hoạch, chia sẻ với những khó khăn của Học viện và mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Hải quan Lào Cai về  công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong thời gian tới.

“ PGS – TS Lưu Kiến Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia  trao giấy chứng nhận và giấy khen  cho học viên”

 Đồng chí Phạm Ngọc Thạch – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đến dự và phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của thầy và trò qua 3 tháng học tập và mong muốn các đồng chí học viên vận dụng thật tốt những kiến thức đã được học tập ở nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần cải cách hành chính, triển khai hiện đại hóa ngành hải quan trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bồi dưỡng công chức hàng năm.

" Đ/c Phạm Ngọc Thạch – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai  tặng quà lưu niệm cho Học viện"

Học viên Nguyễn Thị Thu Lan thay mặt lớp học phát biểu cảm ơn Ban Giám đốc, các giảng viên Học viên đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu và dành những tình cảm tốt đẹp đối với tập thể lớp, cảm ơn Lãnh đạo Cục Hải quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho CBCC thuộc Cục Hải quan nói chung và CBCC thuộc các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện của tỉnh Lào Cai tham gia hoàn thành khóa học này./.

                                                                                                Đào Quỳnh Lưu