THANH NIÊN CÔNG AN HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “CAND CHẤP HÀNH NGHIÊM ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”
(04/05/2011 8:29:09 SA)

Hưởng ứng việc triển khai cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phát động, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 với nội dung “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường giáo dục, thanh niên Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tới các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc.

Trong những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban giám đốc Công an tỉnh, đoàn cấp trên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng đoàn viên được tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn tập trung thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn; tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua của Đoàn góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương.

 

 Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đăng ký hiến máu nhân đạo tại bệnh viện tỉnh

Năm 2011 với việc cụ thể hóa chủ đề “Năm thanh niên” gắn với thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Ban Công tác thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch với nội dung “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường giáo dục, thanh niên công an vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; chấn chỉnh việc chấp hành, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, Mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đoàn viên thanh niên, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đoàn viên thanh niên có hành vi vi phạm các quy định của ngành, của đoàn.

Thực hiện cuộc vận động này, Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 18 về việc triển khai Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong thanh niên CAND tỉnh Lào Cai. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng đoàn viên, thanh niên, thông qua sinh hoạt quán triệt sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp của Đảng ủy - Ban giám đốc về cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kiểm điểm, đánh giá làm rõ chất lượng chấp hành điều lệnh, kỷ cương, nếp sống văn hóa và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng đoàn viên thanh niên; tình hình thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam, những điều cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm, nội dung các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, đoàn cấp trên có liên quan đến cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các chương trình, hoạt động cho lực lượng đoàn viên thanh niên dưới nhiều hình thức như: trao đổi, tọa đàm, hái hoa dân chủ... đặc biệt là tổ chức hội thi “Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tìm hiểu vể Điều lệnh CAND” với hệ thống câu hỏi phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, đơn vị công tác đã thu hút được đông đảo lực lượng đoàn viên tham gia. Thông qua cuộc vận động có tác dụng giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, lề lối làm việc, chế độ công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt và quy định về quản lý cán bộ của lực lượng CAND, đồng thời giúp cho các tổ chức cơ sở đoàn duy trì chế độ sinh hoạt có nhận xét, đánh giá kết quả cuộc vận động cũng như phát hiện các mô hình, cách làm hay đạt hiệu quả cần được nhân rộng trong thời gian tiếp theo. Tổ chức triển khai và duy trì việc đeo huy hiệu đoàn trong toàn lực lượng đoàn viên thanh niên theo hướng dẫn của Ban thanh niên Bộ Công an, đây cũng là một kênh nhằm kích lệ tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là niềm tự hào khi được đeo trên mình chiếc huy hiệu đoàn, thông qua đó giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên có ý thức hơn trong việc chấp hành điều lệnh CAND. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên các chi đoàn đăng ký chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, rà soát, đánh giá và ban hành các quy chế “Vọng gác thanh niên làm theo lời Bác”, chấn chỉnh việc chấp hàng các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, các quy định về canh gác bảo vệ các mục tiêu..., phối hợp với đội điều lệnh Công an tỉnh phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, coi đây là kênh thông tin để đánh giá phân xếp loại tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên, đối với đảng viên sinh hoạt đoàn cũng tùy theo mức độ sai phạm gửi thông báo đến tổ chức Đảng và đơn vị công tác để xem xét phân xếp loại đảng viên.

Qua việc triển khai cuộc vận động và cụ thể hóa chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường giáo dục, thanh niên Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tạo sự chuyển sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sỹ, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý các trường hợp cán bộ chiến sỹ có hành vi vi phạm./.

Bài trung Hiếu, Ảnh Tống Huệ