BÁT XÁT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC XÃ NĂM 2009 TỪ KHI THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND CẤP HUYỆN  (31/12/2009 )

 

Năm 2009 là năm có nhiều sự kiện biến đổi trong công tác chỉ đạo điều hành. Thực hiện Nghị quyết số: 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của UBTV Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, huyện Bát Xát đồng thời thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND huyện.
  Dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, cộng với sự quan tâm hướng dẫn của các cấp các ngành. UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo điều hành, chỉ đạo hoạt động của HĐND xã đã có hiệu quả rõ rệt, chất lượng hoạt động của các đại biểu được tăng lên, các đại biểu đã nhận thức đúng đắn vai trò nhiệm vụ của người đại biểu để hoạt động.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của huyện, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận dân chủ, tập chung và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã và có tính khả thi cao.
 Việc thảo luận tại các kỳ họp thực hiện dân chủ, công khai, dưới sự chỉ đạo điều hành của thường trực HĐND xã đúng luật định. Các Nghị quyết ban hành đều sát với thực tế đáp ứng được đại đa số nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đều đạt hiệu quả. Nhận thức đúng đắn về chức năng giám sát là một trong những hoạt động chủ yếu giữa hai kỳ họp, UBND huyện đã ban hành văn bản số: 804/UBBND-Vp ngày 20 tháng 10 năm 2009 V/v Giám sát các chương trình mục tiêu trên địa bàn củaHĐND các xã để đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã, để có những kiến nghị đúng sát với thực tế, phù hợp với điều kiện từng xã nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, của huyện. HĐND các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tập chung vào các vấn đề trọng tâm của xã, những vấn đề bức xúc đông đảo của cử tri. Nhìn chung các cuộc giám sát đều đạt kết quả tốt, được chuẩn bị kỹ về nội dung và đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
 Một số cuộc giám sát chuyên đề được đánh giá cao như: Việc thực hiện chương trình 135 giai đoạn II, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… Sau mỗi cuộc giám sát đều có báo cáo kết quả, kết luận rõ ràng, nêu cụ thể những ưu điểm, khuyết điểm, những vấn đề còn tồn tại để có những kiến nghị gửi tới các cấp, các ngành có liên quan giải quyêt. Thường trực HĐND các xã đã tích cực tham gia đầy đủ các cuộc khảo sát, tiếp súc cử tri, tham vấn giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.
 Thông qua công tác đôn đốc giám sát và theo dõi cho thấy hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan quan tâm xem xét giải quyết sớm và đều có biện pháp khắc phục đạt kết quả cao.
 Vai trò của HĐND xã trong việc đại diện cho ý trí nguyện vọng và quyền hạn làm chủ của nhân dân đã duy trì được các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh và xã theo kế hoạch. Các đại biểu HĐND đã nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, lắng nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tích cực tham gia ý kiến vào các báo cáo, mục tiêu của huyện của xã về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Tham gia các kỳ họp HĐND xã đóng góp ý kiến dân chủ, thẳng thắn.
Công tác tiếp công dân đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt. HĐND xã phối hợp với UBND các xã duy trì tiếp công dân theo luật định. Về cơ bản công tác tiếp công dân và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo đã đúng nội dung quy định của Chính phủ.
Nhìn chung hoạt động các kỳ họp của HĐND xã đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng đúng quy định. Các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết dự thảo đều được gửi tới các cơ quan chuyên môn của huyện để thẩm định và các tài liệu kỳ họp đều được gửi cho các đại biểu HĐND trước theo luật định.
 Tại các kỳ họp công tác chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND xã được các đại biểu và nhân dân quan tâm, những vấn đề đưa ra thảo luận tại kỳ họp được lựa chọn đúng trọng tâm, thảo luận dân chủ đúng luật định. Công tác điều hành kỳ họp đã được chủ tọa kỳ họp linh hoạt trong điều hành tăng thời gian thảo luận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kỳ họp theo luật định.
   Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND xã với UBND, UBMTTQ xã đã có sự phối kết hợp nhịp nhàng chặt chẽ đúng luật.
    Tóm lại: Từ những kết quả hoạt động tích cực của HĐND các xã, thị trấn đã góp phần đem lại kết quả tốt đẹp, phát triển về mọi mặt của huyện về kinh tế mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu cộng với muôn vàn khó khăn nhân dân các dân tộc trong huyện phải đối mặt như thiên tai bão lũ, dịch bệnh … nhưng kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng ở mức 13,08%. Tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh từ mức 25,4% năm 2008 giảm xuống 19,3%. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt, công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Văn phòng UBND huyện Bát Xát