BÁT XÁT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ  (31/03/2011 )

Bát Xát là huyện miền núi có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh . Thời gian qua, ngoài việc tập trung cao cho các nhiệm vụ khác của công tác quân sự, Bát Xát cũng đã rất chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Hiện nay Bát Xát  đang bước vào mùa huấn luyện dân quân tự vệ. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thức tế của lực lượng quân sự địa phương.

         Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua lực lượng DQTV huyện Bát Xát luôn giữ một vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, lực lượng DQTV đã từng bước kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng chính trị và các hoạt động thường xuyên. Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, coi trọng chất lượng, trong tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, các địa phương đã làm tốt quy trình tuyển chọn từ nơi cư trú “dân bàn, dân cử, dân chăm lo” đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và xét duyệt của các ban ngành đoàn thể ở cơ sở.  Được tuyển chọn vào lực lượng DQTV là những công dân có lý lịch rõ ràng, có đạo đức, có sức khỏe, gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Do định hướng đúng và liên tục được củng cố, rà soát, luân phiên, nên chất lượng của lực lượng DQTV luôn được nâng lên. Về số lượng, DQTV có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế, tỉ lệ phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa bàn cụ thể theo đúng quan điểm, nguyên tắc Pháp lệnh DQTV.  Hiện nay, tỉ lệ đảng viên trong DQTV chiếm 24,3% đoàn viên chiếm 74,1%. Với chủ trương nâng cao chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV, từ ban DQTV cấp huyện, đặc biệt là Ban CHQS xã, phường, thị trấn đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn và hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, 100% chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn là đảng viên, trong đó cấp ủy viên chiếm 91,2%. Hàng năm lực lượng này đều được tập huấn, huấn luyện về công tác quân sự-chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để công tác xây dựng lực lượng dân quân địa phương đáp ứng theo yêu cầu đổi mới và đạt chỉ tiêu trên giao, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Bát Xát đã chủ động xây dựng kế hoạch,  tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra chỉ tiêu và triển khai xuống từng xã thực hiện. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, duy trì bảo đảm nội dung, thời gian, quân số luôn đạt tỷ lệ 96,7% trở lên và chiếm 1,77% tổng dân số của toàn huyện. Trong công tác giáo dục chính trị đều là các đồng chính trị viên trực tiếp truyền đạt, trang phục được thống nhất, 100% các đối tượng DQTV tham gia đều nắm vững phương châm, phương pháp huấn luyện. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, đảm bảo chặt chẽ, đúng đủ nội dung, thời gian, kết quả đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác, an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí thiết bị”.

 Ban CHQS huyện chú trọng nâng chất lực lượng dân quân cơ sở 23/23 xã thị trấn. Việc chủ động tổ chức thi mô hình học cụ trước khi vào huấn luyện của Ban CHQS phần nào đã đưa công tác huấn luyện đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện thường xuyên ôn luyện nâng cao kỹ năng thao tác quân sự, cũng như cách xử trí nhạy bén trong mọi tình huống vì vậy, trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng chiến đấu từng người, từng phân đội trong DQTV, DBĐV không ngừng được nâng lên. Gần đây, do làm tốt việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị lực lượng vũ trang (công an, quân sự, bộ đội biên phòng) nên đã giúp cấp ủy, chính quyền thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đưa ra những giải pháp, xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để phát sinh lớn. Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới, an ninh nông thôn luôn được giữ vững.

            Là lực lượng gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, lực lượng DQTV, DBĐV luôn xác định rõ vị trí, vai trò bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN trong tình hình mới. Nhiều năm qua, lực lượng DQTV, DBĐV trong huyện được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của nhân dân và các ngành, các cấp, DQTV, DBĐV luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng làng, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa./.