Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội quý I.Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2011
(29/03/2011 4:46:28 SA)
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BẢO YÊN                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  70  /BC-UBND                                                 Bảo Yên, ngày 24  tháng 3  năm 2011

 

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội quý I.

Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2011

 


A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN.

Chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Thực hiện tốt chương trình công tác của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Làm tốt công tác thông tin báo cáo, hội họp với UBND tỉnh và Ban thường vụ Huyện uỷ.

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI.

I. KINH TẾ.

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

- Kết quả sản xuất vụ đông: rau vụ đông các loại đã thu hoạch đạt 100 % diện tích gieo trồng (496 ha). Cây khoai lang thu hoạch 100 % diện tích, năng suất ước đạt 100 tạ/ha, sản lượng ước đạt 73 tấn. Cây khoai tây thu hoạch thu hoạch 100 % diện tích, năng suất ước đạt 70 tạ/ha, sản lượng ước đạt 65,8 tấn.

- Sản xuất vụ xuân năm 2011: Thóc giống gieo mạ 82,08 tấn, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đảm bảo đủ mạ cho cấy vụ xuân 2011. Diện tích ruộng đã cấy ước đạt 2.285/2.435 ha, đạt 93,83 % KH. Một số xã đã cấy xong như: Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Lương Sơn, Việt Tiến, Long Khánh và thị trấn Phố Ràng. Các xã còn lại đang tiếp tục gieo cấy trong khung thời vụ hoàn thành muộn nhất vào ngày 25/3/2011. Diện tích lúa xuân sớm tại một số xã bị nhiễm ốc bươu vàng 23 ha, tập trung tai các xã Thượng Hà (10 ha), Minh Tân (5 ha), Điện Quan (5 ha), Xuân Thượng (2 ha) và Bảo Hà (1 ha), UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã hướng dẫn nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hạn chế phát sinh gây hại ra diện rộng. Diện tích các loại cây màu vụ xuân đã trồng: ngô 882/3.400 ha, đạt 24,17 % KH cả năm; lạc 75/167ha, đạt 50 % KH cả năm; đậu tương 97/290 ha, đạt 33,44 KH cả năm.

1.2. Chăn nuôi: Trong quý I rét đậm, rét hại và không khí lạnh tăng cường đã làm chết 1.306 con trâu, bò (trong đó: Trâu 1.263 con, Bò 37 con, ngựa 5 con). Cụ thể: Đợt I tính đến ngày 14/02/2011 đã có 615 con trâu, bò bị chết rét, chủ yếu là trâu già và bê, nghé non. UBND huyện đã thành lập các tổ công tác tăng cường cho cơ sở chỉ đạo phòng chống rét cho trâu, bò … Đã hỗ trợ 37.900 m2 bạt cho 1.476 hộ che chắn chuồng trại phòng, chống rét cho trâu, bò. 

Đợt II tính đến ngày 22/3/2011 đã có 691 con trâu, bò, ngựa bị chết rét (trong đó: Trâu 672 con, Bò 14 con, ngựa 5 con). Trên địa bàn huyện xuất hiện bệnh Lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò làm 85 con mắc bệnh tại xã Nghĩa Đô, Xuân Thượng (tiêu huỷ 12 con, chữa khỏi 67 con, số còn lại đang điều trị). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan đi kiểm tra tại các xã, thị trấn, xuống từng thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, dịch, bệnh cho trâu, bò đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch, bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

1.3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011, Bân quản lý dự án trồng rừng đã chuẩn bị gần 2 triệu cây giống để phục vụ trồng rừng mới. Tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây" đầu xuân, tổng số cây đã trồng: 67.910 cây chủ yếu là cây lấy gỗ, bóng mát. Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng; tăng cưòng công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Trong quý phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng. Tổ chức Hội nghị tổng kêt Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998 - 2010. Rà soát, tổng hợp nhu cầu cần trồng chè mới và thống kê diện tích chè thâm canh năm 2011.

1.4. Nông thôn: Triển khai các chương trình phát triển nông thôn trên cơ sở các nguồn vốn được giao năm 2011. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống, đói, rét cho vật nuôi, cây trồng. Tiếp tục theo dõi các mô hình, chương trình khuyến nông đã có. Rà soát các đối tượng cần di dời theo dự án sắp xếp dân cư tại bản Cuông 3 xã Xuân Hòa. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 14 xã, lấy xã Yên Sơn làm điểm. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát và tổ chức di chuyển sắp xếp dân cư đối với các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa lũ.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản.

  2.1. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghịêp: Giá trị sản xuất CN - TTCN ngoài quốc doanh ước đạt 4.093/17.000 triệu đồng bằng 24,1 % KH, giảm 4,3 % so với CK; trong đó công nghiệp chế biến đạt 4.026 triệu đồng. Phối hợp với Sở Công thương triển khai xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn theo Chương trình RII (Đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia) tại 4 xã (Thượng Hà, Điện Quan, Yên Sơn, Kim Sơn). Phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh Lào Cai khảo sát, lập dự án hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2011 cho 2 cơ sở sản xuất TT - CN trên địa bàn huyện. Lập đề cương đề án phát triển CN - TTCN giai đoạn 2011 - 2015.                                                                                                             

2.2. Về xây dựng cơ bản: Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp và triển khai lập hồ sơ, dự toán hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công các công trình được giao mới năm 2011. Thực hiện tốt công tác quản lý các mốc giới quy hoạch, thống nhất vị trí quy hoạch sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản của huyện. Tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng, duy tu bảo dưỡng để phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư. Xây dựng đề cương phát triển cơ sở hạ tầng đô thị giai đoạn 2011 - 2015. 

Năm 2011 huyện Bảo Yên được giao tổng số 160 công trình, trong đó: 118 công trình hoàn thành chờ quyết toán, 24 công trình chuyển tiếp năm 2010, 6 công trình khởi công mới năm 2011 (2 dự án đền bù GPMB đường vào Đền Bảo Hà, Đền Phúc Khánh; 4 dự án xây dựng mới: hồ sinh thái, Trụ sở UBND xã Xuân Thượng, Kim Sơn, sửa chữa nhà văn hoá huyện), 12 công trình chuẩn bị đầu tư.

Tổng vốn kế hoạch được giao thực hiện năm 2011 là 35 172 triệu đồng. Thanh toán vốn KH 2011 tính đến ngày 20/3/2011 là 3.958/35 172 triệu đồng, bằng 11,3 % vốn KH giao.  

3. Công tác Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác giao đất, kiểm tra hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất đô thị và đất nông thôn cho các hộ gia đình. Xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất, định giá, đấu giá đất năm 2011. Phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi đất phục vụ 4 công trình xây dựng cơ bản của huyện, tổng diện tích thu hồi 132.241,56 m2. Lập quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất năm 2011 trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các điểm khai thác cát trên sông Chảy tại khu 2 thị trấn Phố Ràng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và lập biên bản đình chỉ việc hạ tải quặng sắt của Công ty cổ phần thương mại V20 tại bản Bát xã Yên Sơn.

4. Thương mại - dịch vụ: Hoạt động lưu thông, lưu chuyển hàng hoá, các mặt hàng phục vụ nhu cầu nhân dân tương đối đầy đủ, đa dạng. Tuy nhiên, một số hàng hóa, như lương thực, thực phẩm, chất đốt, điện giá cả tăng cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trú trọng kiểm tra vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, hàng giả, hàng cấm....

Chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa tại khu vực Đền Bảo Hà. Đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra và xử lý 03 lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ (01 lô hàng áo rét; 01 lô hàng giầy, dép; 01 lô hàng lò sưởi bằng điện).

5. Công tác Tài chính, tín dụng, ngân hàng.

5.1. Về thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.843/18.750 triệu đồng, bằng 15,2 % KH, giảm 51,3 % so với CK; tổng thu ngân sách huyện: 49.299/191.657 triệu đồng, bằng 25,7 % KH. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 45.420/191.657 triệu đồng, bằng 23,6 % KH.

Kho bạc Nhà nước duy trì thực hiện việc kiểm soát chi các nguồn vốn, đáp ứng các khoản chi ngân sách và công tác quản lý cấp phát vốn.

5.2 Tín dụng – ngân hàng:

 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn tín dụng, thanh toán, chuyển tiền cho khách hàng. Số dư nguồn vốn huy động: 155.250 triệu đồng tăng 5,4 % so với đầu năm, tăng 27,3 % so với CK; tổng dư nợ tín dụng đạt 142.300 triệu đồng, nợ quá hạn cuối kỳ là 650 triệu đồng, chiếm 0,45 % tổng dư nợ.

 Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt chính sách cho vay hộ nghèo và hộ chính sách xã hội khác. Với 12.644 hộ dư nợ, trong đó có 4.377 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng dư nợ tín dụng 179.760 triệu đồng, tăng 0,63 % so với đầu năm, tăng 9,9 % so với cùng kỳ. Nợ quá hạn 534 triệu đồng chiếm 0,29 % tổng dư nợ.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI.

1. Giáo dục: Duy trì tốt công tác giảng dạy và học tập. Hướng dẫn các trường xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra các trường học trước và sau khi nghỉ Tết. Vận động học sinh đến lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần sau Tết Nguyên đán đạt 98 %. Tổ chức Hội giảng bậc THCS tại Trường số 2 Phố Ràng quy mô cấp huyện. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và thành lập đội tuyển thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc Trung học cơ sở. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2010 - 2011, thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet đối với học sinh Tiểu học. Cử cán bộ, giáo viên đi tập huấn chuyên môn tại Sở giáo dục và Đào tạo và cán bộ đi  tập huấn công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN năm 2011. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS trên địa bàn. Tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận chuẩn quốc gia của Trường THPT số 1 Bảo Yên.

 2. Hoạt động văn hoá - TT - TT, Truyền thanh - truyền hình: Đảm bảo trật tự cho khách hành hương tại các khu vực di tích lịch sử Đền Bảo Hà, Phúc Khánh. Xây dựng nhân sự và quy chế quản lý của khu di tích lịch sử của huyện. Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các lễ hội truyền thống. Kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão 2011, 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 64 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên tạo không khí vui tươi, lành mạnh phấn khởi trong nhân dân.

Tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông; thông tin cổ động cho phong trào "Tết trồng cây" đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổ chức thực hiện tốt gian hàng trưng bày giới thiệu một số sản phẩm của huyện Bảo Yên tại lễ hội Đền Thượng xuân Tân Mão 2011. Tham gia giải Việt dã do Báo Lào Cai tổ chức. Tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2011.  

Duy trì và thực hiện tốt công tác thu, phát sóng truyền thanh - truyền hình TW và địa phương. Xây dựng các tin, bài, chuyên mục phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của huyện; tình hình sản xuất vụ đông - xuân, phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi và cây trồng. Phản ánh các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão. Thường xuyên gửi các tin, bài, chuyên mục cộng tác với Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.

3. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2011. Ban hành quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh năm 2010. Tổng kết việc triển khai đăng ký sinh hoạt đạo tin lành theo điểm nhóm tại xã vĩnh Yên, Điện Quan và hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ về một số công tác đối với Đạo tin lành. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; phân xếp loại Đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn năm 2010, ban hành quyết định thành lập các ban bầu cử, trưng tập cán bộ làm công tác bầu cử các cấp. Đôn đốc các xã, thị trấn làm tốt công tác xét, duyệt nâng bậc lương trước thời hạn và thường xuyên năm 2011. Hoàn thiện hồ sơ trình Ban thường vụ bổ nhiệm lại trưởng Trạm y tế các xã, thị trấn. Ban hành văn bản hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị năm 2011.

4. Thực hiện các chính sách xã hội và xoá đói giảm nghèo: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng người có công và đối tượng xã hội. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, các hộ gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, tổng số 690 xuất quà trị giá trên 168 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên các cụ từ 100 tuổi trở lên và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện trong dịp tết.

Triển khai kế hoạch phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn năm 2011 theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010. Triển khai cấp, phát 54.672 thẻ BHYT cho người nghèo (trong đó: người người nghèo dân tộc thiểu số 50.532 thẻ, người nghèo dân tộc kinh 4.140 thẻ).

Về triển khai công tác cứu đói trong dịp tết: đã cấp 60.045 kg gạo cứu đói cho 1.172 hộ/4.003 khẩu tại 16 xã, thị trấn trong dịp Tết nguyên đán. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói trong dân và nhu cầu cứu đói giáp hạt của nhân dân trên địa bàn huyện. 

5. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ: Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các xã, thị trấn. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trong toàn huyện, hướng dẫn các trạm Y tế xã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như tiêu chảy cấp, Hội chứng lỵ, Thuỷ đậu ... Đăng ký xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2011 tại xã Minh Tân, Thượng Hà và thị trấn Phố Ràng. Trong quý I Bệnh viện đa khoa và các phòng khám đa khoa thực hiện khám bệnh cho 19.646 lượt người, điều trị nội trú 2.175 lượt người. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2011. Làm tốt công tác tư vấn về cách chăm sóc trẻ nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2011. 

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác thường trực và báo cáo kết quả hoạt động tại bộ phận "một cửa" năm 2011. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm các quy định hiện hành về thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH.

1. Công tác Quốc phòng: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Mệnh lệnh số 1891/ML-BCH ngày 19/12/2010 về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011 và các chỉ thị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong các ngày Lễ, Tết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp năm 2011. Bổ sung điều chỉnh quyết tâm A, kế hoạch A2, kế hoạch phòng chống lụt bão, phòng chống các hoạt động khủng bố; kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng và bảo vệ rừng. Tổ chức đăng ký thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ sẵn sàng nhập ngũ. Chuẩn bị thủ tục tiến hành sơ tuyển quân dự bị hạng 2 đi huấn luyện chuyển hạng. Hoàn chỉnh công tác củng cố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2011. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho các lực lượng vũ trang của huyện năm 2011 và huấn luyện điểm cho lực lượng DQTV của một số cơ quan và các xã, thị trấn. Chỉ đạo xã Bảo Hà luyện tập chiến đấu trị an.

2. Công tác An ninh: Tình hình an ninh chính trị ổn định. Chỉ đạo tập trung nắm tình hình địa bàn và các đối tượng trọng điểm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh. Lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, di cư tự do, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2010. Trong quý, di cư tự do 1 hộ/4 nhân khẩu (giảm 7 hộ/24 khẩu so với CK) xã Thượng Hà di cư đi Hà Giang. Nhập cảnh trái phép 01 vụ (03 đối tượng mang Quốc tịch Trung Quốc).

Trong quý I năm 2011, lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội xảy ra 11 vụ (giảm 8 vụ so với CK), đã điều tra làm rõ 7/11 vụ, đạt 63,6 % số vụ; trong đó nổi lên là một số vụ trộm cắp tài sản (8 vụ), tội phạm liên quan đến mua bán phụ nữ (2 vụ). Bắt đối tượng có lệnh truy nã, khởi tố 4 vụ (5 bị can) về các tội trộm cắp tài sản, cố gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tai tệ nạn xã hội xảy ra 7 vụ, việc (tăng 1 vụ so với CK) trong đó: Đánh bạc 1 vụ, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ (hậu quả chết 1 người, bị thương 3 người, hư hỏng 2 xe mô tô), tự tử 1 vụ (chết 1 người), tai nạn rủi ro 1 vụ (chết 1 người), cháy nhà 1 vụ. Xử lý 69 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giai thông đường bộ. Các vụ việc trên đã được điều tra, xử lý theo quy định.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

* Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2011. Trong quý I năm 2010 chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thực hiện tiếp các nội dung kết luận sau Thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quý I tiếp 2 lượt công dân (giảm 6 lượt so với CK). Tiếp nhận 1 đơn (giảm 2 đơn so với CK), đã giải quyết xong 100 % tổng số đơn trong quý. 

 * Công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 trên địa bàn huyện. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo từng ngành, từng lĩnh vực.

4. Công tác Tư pháp, thi hành án:

* Công tác Tư pháp: Triển khai thực hiện Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê đuyệt đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 và Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP về việc hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn huyện.

Về công tác thi hành án dân sự: số việc phải thi hành 140 việc trong đó năm trước chuyển sang 104 việc, thụ lý mới 36 việc. Đã thi hành xong 23/67 việc, đạt 34,3 %  số việc có điều kiện thi hành.

 Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đôn đốc nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương gieo cấy lúa xuân đảm bảo khung thời vụ, đến nay toàn huyện đã chuẩn bị đủ mạ cấy cho diện tích vụ xuân kể cả diện tích bị hạn. Với sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các hoạt động văn hoá - xã hội phát triển. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán được thực hiện tốt, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch, bệnh đối với người. Tình hình an ninh chính trị ổn định, vi phạm trật tự an toàn xã hội giảm so với CK, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ổn định sản xuất không di cư tự do.

* Một số khó khăn, tồn tại:

Giá một số hàng hoá như giống, vật tư nông nghiệp cao, ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất của nhân dân. Do phong tục tập quán thả dông trâu, bò nên thời tiết rét đậm, rét hại làm chết trên 1.300 con trâu, bò và 85 con trâu, bò mắc bệnh Lở mồm long móng, tụ huyết trùng làm ảnh hưởng đến sức kéo cho sản xuất nông lâm nghiệp và việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao. Thu ngân sách sách trên địa bàn đạt thấp. Tiến độ giải phóng mặt bằng của một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Di cư tự do, tai tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, một số vụ việc phức tạp như: trộm cắp tài sản, tội phạm mua bán phụ nữ ... và các vi phạm về an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2011.

Tập trung chỉ đạo thành công công tác bầu cử các cấp vào ngày 22/5/2011 trên địa bàn huyện. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách của huyện thực hiện Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 cảu UBND tỉnh Lào Cai ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.  Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra, các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

I. KINH TẾ:

1. Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2011.

2. Sản xuất nông – lâm nghiệp và phát triển nông thôn:

Triển khai sản xuất nông - lâm nghiệp theo kế hoạch. Tổ chức chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng theo quy trình kỹ thuật. Chỉ đạo sơ kết vụ xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm 2011. Rà soát, kiểm tra diện tích chè trồng mới, diện tích chè thâm canh để xây dựng phương án hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức chăm sóc và thu hái theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung kiểm tra các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước đang sử dụng đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ xuân. Chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai kế hoạch kiên cố hoá kênh mương năm 2011.

Làm tốt công tác tiêm phòng, tăng cường kiểm soát vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm chuẩn bị tốt mọi điều kiện sẵn sàng bao vây, dập dịch khi dịch bệnh xẩy ra.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai trồng rừng năm 2011, thường xuyên theo dõi tình hình sâu, bệnh trên cây lúa và cây lâm nghiệp để có biện pháp hướng dẫn nhân dân phòng, trừ kịp thời; bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép.

Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2010. Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2011. Triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch sản xuất - sắp xếp dân cư năm 2011.

3. Sản xuất công nghiệp – xây dựng cơ bản – thương mại, dịch vụ:

Đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng các đề án phát triển giao thông, Công ngiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB; nhất là các công trình chuyển tiếp đảm bảo đúng thời gian quy định. Bàn giao, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán các công trình hoàn thành; đối với các công trình được giao năm 2011, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường công tác giám sát cộng đồng, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý, khai thác có hiệu quả công trình sau đầu tư.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, quản lý thị trường, nhất là đối với nhóm hàng thực phẩm, như thịt trâu, bò, lợn, gà … kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đưa sản phẩm không rõ nguồn gốc, có mầm bệnh tiêu thụ trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

4. Tài nguyên – Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Thực hiện công tác đấu giá, định giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu từ đất. Tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 theo đúng tiến độ.

5. Tài chính – tín dụng: Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch đã được giao, xây dựng kế hoạch để các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 cảu UBND tỉnh Lào Cai ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Giám sát thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức tốt công tác huy động vốn trên địa bàn, làm tốt công tác cho vay theo quy định, tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Tiếp tục duy trì và giữ vững tỷ lệ học sinh đến lớp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp ở các cấp học; chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2010 -2011 và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, học sinh trong dịp hè. Tăng cường kiểm tra và có các giải pháp duy trì chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và mẫu giáo. Tiếp tục thực hiện Chương trình KCH trường lớp học và xây dựng nhà ở cho giáo viên.

2. Ngành văn hoá phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền và chuẩn bị tốt các chương trình văn nghệ - thể dục thể thao kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam - thống nhất đất nước 30 - 4, ngày Quốc tế lao động 1 - 5, ngày bầu cử các cấp 22/5; tăng cường công tác thông tin lưu động, đưa thông tin về cơ sở; duy trì công tác quản lý Nhà nước đối với các điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

3. Về Y tế - Dân số KHHGĐ: duy trì công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt phát ban dạng sởi và cúm tuýp A/H5N1 ở người và dịch bệnh thường xuất hiện vào mùa hè. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

4. Về công tác Nội vụ: Trưng tập cán bộ làm công tác bầu cử, xây dựng các điểm bầu cử. Tăng cường công tác quản lý cán bộ từ huyện đến cơ sở. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật.

5. Lao động TB&XH: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và đối tượng xã hội; triển khai tháng hành động vì trẻ em. Xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính Phủ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội phát sinh. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Duy trì công tác của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến các xã, thị trấn.

IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH.

1. Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch quyết tâm A, kế hoạch A2 theo hướng dẫn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 3, 4 và 5 của huyện. Chỉ đạo thực hiện diễn tập, luyện tập ở một số cơ sở theo kế hoạch. 

2. Giữ vững tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Duy trì công tác kiểm tra việc thực hiện Luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường. Đấu tranh với tội phạm ma tuý và các loại tội phạm khác làm giảm thiểu tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

3. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục xử lý các tồn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội theo theo kế hoạch năm 2011; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Chỉ đạo kiểm điểm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I; phương hương nhiệm vụ tháng 4 quý II năm 2011 của UBND huyện Bảo Yên./.

 

 Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN                                                                          

-TT.Huyệnuỷ(b/c);                                                                          CHỦTỊCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                        (Đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị của huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐ Văn phòng;

- Lưu: VT, TH.                                                                          

Đỗ Lê Tín

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Tâm

Vp.UBND huyện