Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2011
(28/07/2011 3:01:48 SA)
 

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BẢO YÊN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  128 /BC-UBND                           Bảo Yên, ngày 25   tháng 5  năm 2011

 

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội

tháng 5 và 5 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2011

 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN.

Chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX. Thực hiện tốt chương trình công tác năm 2011 của UBND huyện. Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày 22/5/2011 trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác thông tin báo cáo, hội họp với UBND tỉnh và Ban thường vụ Huyện uỷ.

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI.

I. KINH TẾ.

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

Năm nay toàn huyện gieo cấy được 2.450 ha lúa xuân, đạt 106,5 % KH (tăng 6 % so với cùng kỳ); ngô xuân 1.780/3.400 ha, đạt 52,35 % KH năm (tăng 8,33 % so với CK); lạc 73/167 ha, đạt 43,7 % KH năm (tăng 12,3 % so với CK); đậu tương 65/290 ha, đạt 22,4 % KH năm (tăng 8,33 % so với CK); diện tích sắn đã trồng: 2.530 ha; Cơ bản các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, trên lúa xuân thời kỳ đẻ nhánh, đứng cái xuất hiện bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng, lùn sọc đen, nghẹt rễ, vàng lá sinh lý …. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn phun thuốc phòng, trừ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất lúa.

1.2. Chăn nuôi: trong tháng, không phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi; UBND huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố hết dịch LMLM ở gia súc trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo có gia súc bị chết rét và chết do dịch LMLM theo Công văn số 566/SNN-CNTS ngày 18/05/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời chỉ đọa thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt I năm 2011 cho đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến 20/5/2011, đã tiêm phòng được 50.299/134.420 liều vắc xin các loại, đạt 37,4 % KH năm trong đó: lở mồm long móng cho trâu, bò 15.879 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 15.868 liều, dịch tả lợn 8.860 liều, tụ huyết trùng lợn 8.860 liều, dại chó 832 liều.

1.3. Lâm nghiệp: tính đến ngày 20/5/2011, diện tích rừng đã trồng 90,6 ha, đạt 18,4 % KH năm. Các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng (giảm 11 vụ so với CK). Rà soát, xử lý và yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp tái tạo lại rừng đối với diện tích trồng sắn trên đất lâm nghiệp. Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Chuẩn bị trên 300 nghìn cây giống để triển khai kế hoạch trồng chè mới; hoàn thiện rà soát, thủ tục đề nghị hỗ trợ thâm canh chè năm 2011 tại các xã trong vùng dự án.

1.4. Nông thôn: trong tháng, xảy ra 02 đợt mưa lớn kèm theo gió lốc vào các ngày 18/4, đêm 12 và ngày 16/5/2011 làm bị thương 02 người gây sập đổ hoàn toàn 2 nhà tại xã Bảo Hà, Thượng Hà; xiêu vẹo, hư hỏng, tốc mái 159 nhà dân (tại các xã Điện Quan, Thượng Hà); vùi lấp: 58,5 ha lúa xuân và 53,54 ha ngô xuân (Điện Quan, Lương Sơn, Thượng Hà, Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn) và ảnh hưởng đến các tài sản khác của nhân dân; ước thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Như vậy, 5 tháng đầu năm đã xảy ra một số đợt mưa, lốc, lũ quét cục bộ gây thiệt hại về người (bị thương), tài sản, hoa màu của nhân dân và các công trình phúc lợi ước thiệt trên 3 tỷ đồng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, ổn định đời sống nhân dân.

* Về xây dựng nông thôn mới: đã xây dựng xong Đồ án quy hoạch Nông thôn mới tại các xã Yên Sơn, Việt Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương và tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch tại 12 xã còn lại.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản.

  2.1. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghịêp: Giá trị sản xuất CN - TTCN ngoài quốc doanh ước đạt 7.347/17.000 triệu đồng bằng 43,2 % KH, tăng 15,1 % so với CK; trong đó công nghiệp chế biến đạt 7.240 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh Lào Cai khảo sát, lập dự án hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt 1 năm 2011 cho 3 cơ sở sản xuất TT - CN. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện.                                                                                                            

2.2. Về xây dựng cơ bản: Năm 2011 huyện Bảo Yên được giao tổng số 182 công trình, trong đó: 114 công trình hoàn thành chờ quyết toán, 45 công trình chuyển tiếp năm 2010 và 23 công trình khởi công mới. Đến nay đã tổ chức khởi công được 8/23 công trình, các công trình còn lại đang khảo sát thiết kế.

Tổng vốn kế hoạch được giao thực hiện năm 2011 là 38.388 triệu đồng. Thanh toán vốn KH 2011 tính đến ngày 10/5/2011 là 8.610 triệu đồng, bằng 22,4 % vốn KH giao.  

3. Công tác Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Công tác giao đất, kiểm tra hồ sơ cấp mới, chỉnh lý biến động và hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận QSD đất đô thị, đất nông thôn được thực hiện theo quy định. Xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất, định giá, đấu giá đất năm 2011. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi 132.385,56 m2 đất phục vụ các công trình xây dựng cơ bản của huyện. Thu tiền sử dụng đất được 361,64 triệu đồng, đạt 22,6 % KH giao.

4. Thương mại - dịch vụ: Giá cả một số hàng hóa, như lương thực, thực phẩm, chất đốt, điện, xăng dầu tăng cao hơn so với cùng kỳ. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện về niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, chống kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại nhằm ổn định giá.

5. Công tác Tài chính, tín dụng, ngân hàng.

5.1. Về thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.225/18.750 triệu đồng, bằng 27,9 % so với dự toán; tổng thu ngân sách huyện: 101.658/191.657 triệu đồng, bằng 53,04 % KH. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 70.873/191.657 triệu đồng, bằng 37 % KH.

5.2 Tín dụng – ngân hàng:

 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn tín dụng. Số dư nguồn vốn huy động: 158.850 triệu đồng tăng 7,5 % so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 141.600 triệu đồng, tăng 2,1 % so với đầu năm nợ quá hạn cuối kỳ là 425 triệu đồng, chiếm 0,3 % tổng dư nợ.

 Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt chính sách cho vay hộ nghèo và hộ chính sách xã hội khác. Với 12.527 hộ dư nợ, trong đó có 4.232 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng dư nợ tín dụng 182.933 triệu đồng, nợ quá hạn 333 triệu đồng chiếm 0,18 % tổng dư nợ.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI.

1. Giáo dục: Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, công tác công tác giảng dạy, học tập, duy trì tỷ lệ chuyên cần. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc thi chuyên môn cấp huyện bậc học THCS, Tiểu học, Mầm non cho giáo viên và học sinh. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp bậc học THCS; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp PTTH và khảo sát chất lượng cho học sinh cuối năm học 2010 - 2011. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổng kết năm học 2010 – 2011.

 2. Hoạt động văn hoá - TT - TT, Truyền thanh - truyền hình:  Tổ chức các hoạt động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn tạo không khí vui tươi, lành mạnh phấn khởi trong nhân dân đặc biệt là các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Xây dựng các tin, bài, chuyên mục phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của huyện, phòng, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện luật an toàn giao thông. Tham gia gian trưng bày sản phẩm của huyện tại giải đua ngựa Bắc Hà năm 2011.   

3. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính: Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ cử tri đi bầu ĐBQH đạt 99,94 %, bầu Đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,95 % và bầu đại biểu HĐND xã, thị trấn đạt 99,45%. Công tác quản lý, bổ nhiệm và bồi dưỡng cán bộ công chức được thực hiện theo đúng quy định. Tiến hành kiện toàn, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin. Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2011 tại tỉnh Lào Cai. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị kê khai và hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức nhập kho dữ liệu điện tử

Triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục kế hoạch cải cách hành chính năm 2011. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

4. Thực hiện các chính sách xã hội và xoá đói giảm nghèo: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng người có công và đối tượng xã hội. Tổng hợp danh sách hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg tại thị trấn Phố Ràng. Triển khai cấp, phát 54.672 thẻ BHYT cho người nghèo (trong đó: người người nghèo dân tộc thiểu số 50.532 thẻ, người nghèo dân tộc kinh 4.140 thẻ). Triển khai điều chỉnh kết quả hộ nghèo năm 2010 theo chỉ đạo của tỉnh và hoàn thành việc ghi sổ hộ nghèo, nhập dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo năm 2010. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đưa các đối tượng nghiện ma tuý đi cai nghiện tập trung năm 2011. Xây dựng và triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 184,56 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân các xã, thị trấn.

5. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ: Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trong toàn huyện. Trong tháng, tại Bệnh viện đa khoa và các phòng khám đa khoa thực hiện khám bệnh cho 8.312 lượt người, điều trị nội trú 760 lượt người. Tiêm chủng đầy đủ cho 676 trẻ em dưới 1 tuổi, đạt 45,4 % KH; tiêm phòng uốn ván cho 892 phụ nữ có thai, đạt 71,13 % KH, áp dụng các phương pháp kế hoạch hoá gia đình cho 1.790 lượt người, đạt 45,6 % KH. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2011.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH.

1. Công tác Quốc phòng: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ, Tết, Ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Chỉ đạo các đơn vị Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện năm 2011 theo kế hoạch. Chuẩn bị thủ tục tiến hành sơ tuyển quân dự bị hạng 2 tham gia huấn luyện chuyển hạng. Chỉ đạo xã Kim Sơn diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã Tân Tiến năm 2011. Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ. Cử cán bộ đối tượng 2 tham gia lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh tại tỉnh.

2. Công tác An ninh: Chỉ đạo tập trung nắm tình hình địa bàn và các đối tượng trọng điểm trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tình hình di cư trên địa bàn vẫn còn xảy ra tính đến ngày 17/5/2011 đã có 30 hộ/154 khẩu, trong đó: di cư đi 01 hộ/4 khẩu, di cư đến 02 hộ/11 khẩu, hồi cư 27 hộ/139 khẩu, tập trung tại các xã Điện Quan, Thượng Hà, Tân Tiến, Xuân Thượng. Phát hiện 02 phụ nữ bỏ nhà đi Trung Quốc (từ tháng 10/2009) nay quay trở lại địa phương mang theo 02 con nhỏ, cùng 02 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nhập cảnh trái phép 01 vụ (03 đối tượng mang Quốc tịch Trung Quốc).

Trong 5 tháng đầu năm 2011, lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội xảy ra 44 vụ (tăng 16 vụ so với CK), trong đó nổi lên là một số vụ trộm cắp tài sản 18 vụ, tội phạm liên quan đến mua bán phụ nữ 3 vụ, tội phạm liên quan đến ma tuý 2 vụ, phụ nữ bỏ nhà 8 vụ. Tai tệ nạn xã hội xảy ra 13 vụ, việc trong đó: Đánh bạc 1 vụ, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ (hậu quả chết 1 người, bị thương 3 người, hư hỏng 2 xe mô tô), tự tử 1 vụ làm chết 1 người, tai nạn rủi ro 6 vụ làm chết 6 người, mất tích 1 người, cháy nhà 2 vụ. Xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các vụ việc trên đã được điều tra, xử lý theo quy định.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

* Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2011. Đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thực hiện tiếp các nội dung kết luận sau Thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

* Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ tiếp 9 lượt công dân, tiếp nhận 3 đơn khiếu nại, tổng số đơn đủ điều kiện phải giải quyết 5 đơn, liên quan đến lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, tranh chấp đất đai và kiến nghị về các lĩnh vực khác (trong đó: tháng trước chuyển sang 2 đơn). UBND huyện đã giao các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.  

 * Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo ngành và từng lĩnh vực trên địa bàn huyện.

4. Công tác Tư pháp, thi hành án:

* Công tác Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân lồng ghép với công tác tuyên truyền học tập luật bầu cử và các bộ luật khác; phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng đường lối chính trị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nghiệp vụ công tác hoà giải cho cán bộ cơ sở. 

* Về công tác thi hành án dân sự: Tổng số việc phải thi hành 168 việc trong đó năm trước chuyển sang 104 việc, thụ lý mới 65 việc. Đã thi hành xong 59/102 việc, đạt 58 %  số việc có điều kiện thi hành.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2011.

Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch; chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2011 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

I. KINH TẾ:

1. Sản xuất nông – lâm nghiệp và phát triển nông thôn:

Triển khai sản xuất nông - lâm nghiệp theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng. Chỉ đạo sơ kết vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2011. Tập trung kiểm tra các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước đang sử dụng đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiên cố hoá kênh mương năm 2011 đảm bảo tiến độ.

Làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình dịch, bệnh, kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai trồng rừng năm 2011, thường xuyên theo dõi tình hình sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp để có biện pháp hướng dẫn nhân dân phòng, trừ kịp thời; bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và quản lý khai thác lâm sản.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát và tổ chức di chuyển sắp xếp dân cư đối với các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa lũ. Thường trực và làm tốt công tác phòng, chống lụt bão từ huyện đến cơ sỏ. Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng quy hoạch nông thôn mới cấp xã.

2. Sản xuất công nghiệp – xây dựng cơ bản – thương mại, dịch vụ:

Xây dựng các đề án phát triển giao thông, Công ngiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Khoa học và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2015. Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB; nhất là các công trình chuyển tiếp đảm bảo đúng thời gian quy định. Bàn giao, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán các công trình hoàn thành; đối với các công trình được giao năm 2011, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường công tác giám sát cộng đồng, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý, khai thác có hiệu quả công trình sau đầu tư.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, quản lý thị trường kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đưa sản phẩm không rõ nguồn gốc, có mầm bệnh tiêu thụ trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

3. Tài nguyên – Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Thực hiện công tác đấu giá, định giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu từ đất. Tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020.

4. Tài chính – tín dụng: Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát các nguồn thu, khoản thu. Đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch đã được giao đảm bảo thu đúng, đủ, nộp kịp thời vào ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức tốt công tác huy động vốn trên địa bàn, làm tốt công tác cho vay theo quy định, tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tổng kết năm học 2010 - 2011. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, học sinh trong dịp hè. Tiến hành tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện, lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh và chuyển cấp cho học sinh trên địa bàn huyện năm học 2011 - 2012. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý cơ sở vật chất trường lớp và học sinh trong dịp hè.

2. Ngành văn hoá phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6, ngày Môi trường thế giới 5 - 6. Xây dựng các tin, bài, chuyên mục phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường công tác thông tin lưu động, cổ động và đưa thông tin về cơ sở; duy trì công tác quản lý Nhà nước đối với các điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

3. Về Y tế - Dân số KHHGĐ: Duy trì công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

4. Về công tác Nội vụ, cải cách hành chính: Tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức từ huyện đến xã, thị trấn. Chỉ đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp xã sau bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính Phủ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội phát sinh.

5. Lao động TB&XH: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và đối tượng xã hội.  Hoàn thiện Đề án đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH.

1. Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu.  Xây dựng bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch các binh chủng theo chỉ lệnh mới của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Chỉ đạo luyện tập chiến đấu trị an tại Minh Tân, Long Khánh. Đôn đốc các đơn vị Dân quan tự vệ huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra về công tác giáo dục quốc phòng của quân khu.

2. Giữ vững tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân ổn định sản xuất, ngăn chặn di cư tự do, hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật. Duy trì công tác kiểm tra việc thực hiện Luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường.

3. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục xử lý các tồn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội theo theo kế hoạch năm 2011; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2011 của UBND huyện Bảo Yên./.

 

 Nơinhận:                                                        TM.UỶBANNHÂNDÂNHUYỆN                                                                          

- UBND tỉnh (b/c);                                               KT. CHỦ TỊCH

-TT.Huyệnuỷ(b/c);                            PHÓCHỦTỊCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                      (Đã ký)

- LĐ Văn phòng;

- Lưu: VT, TH.             

 

                                                                               Đặng Văn Dụng

Minh Huệ

Văn phòng UBND huyện